Thứ 2 Tuần 4 Mùa Chay – Ngày 23/03/2020

Lời Chúa: Ga 4,43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

 


Suy niệm

TIN VÀO LỜI QUYỀN NĂNG

“Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về” (Ga 4,50)

Tin mừng hôm nay cho thấy một người dân ngoại như viên quan chức nhà vua lại có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, trong khi những người ở quê hương từ chối Ngài. Lẽ ra, đồng bào phải là người tin mạnh mẽ, vì họ là những người đã chứng kiến bao việc lạ lùng Chúa Giêsu đã làm. Như người đời vẫn nói: “Trăm nghe không bằng một thấy”, thế mà dù có chứng kiến tận mắt những việc Chúa Giêsu làm cũng không làm cho người đồng hương tin nhận Chúa Giêsu. Riêng với ông viên quan chức nhà vua thì khác, ông chẳng cần chứng kiến việc Chúa Giêsu làm. Ông chỉ cần Chúa Giêsu đi với ông: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, ông vội vàng làm theo mà không cần chần chừ lý luận hay nghi vấn.

Lòng tin của viên quan chức nhà vua quả thật tuyệt vời, ông trở nên tấm gương sáng cho con người mọi thời, nhất là những người đang sống trong xã hội thực dụng ngày nay. Quả thế, nhiều tín hữu đã trở nên uể oải khi nghe lời Chúa. Nhiều người vẫn phàn nàn đến bài giảng của cha này cha nọ giảng khô khan, không có liên kết hay chủ đề… và còn nhiều điều khác nữa. Phải chăng, con người ngày nay suy yếu đức tin. Vì thiếu đức tin nên họ bị che khuất bởi dáng vẻ bên ngoài của người công bố như điệu bộ, giọng nói… mà quên mất kho tàng sự sống thần linh và niềm hạnh phúc thật ẩn sau tất cả các vỏ bọc ấy. Ông viên quan chức nhà vua đã lột hết tất cả những gì là vẻ bên ngoài và cả lý luận bên trong để làm theo lời Chúa Giêsu bảo. Nhờ đó, ông đã được không chỉ con ông lành bệnh mà cả gia quyến ông cũng được ơn đức tin.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con thêm ơn đức tin, để nhờ đó chúng con biết mở tai, mở trí, mở lòng ra hầu cho Lời của Chúa sinh hoa kết trái trong đời sống của chúng con. Amen.


Comments are closed.