Thứ 2 Tuần 3 Thường Niên – Ngày 28/01/2019

Lời Chúa: Mc 3, 22 – 30

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

 


Suy niệm

TÍN THÁC VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA GIÊSU

“Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói ‘Người bị thần ô uế ám’”(Mc 3, 29 – 30).

Cuộc sống của con người luôn phải đối diện với thế lực thù địch là ma quỷ. Nó không ngừng lôi kéo con người về phía nó, để con người thuộc về nó và làm theo điều xấu xa mà nó muốn. Tuy nhiên, Thiên Chúa không để con người đơn độc chống lại kẻ thù hung hãn ấy, nhưng Ngài đã ban Người Con, Đấng đầy uy quyền, đến cứu con người.

Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chiến đấu chống lại các thế lực thù nghịch của con người, mà cụ thể là ma quỷ để giải thoát con người thoát khỏi gông cùm của nó, nhằm đưa con người về với Thiên Chúa. Do đó, trong sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã không ngừng rao giảng Nước Thiên Chúa và đồng thời dùng uy quyền của Thiên Chúa mà xua đuổi ma quỷ. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta có thể thấy được nhiều chỗ nói rằng Chúa Giêsu đã xua đuổi ma quỷ ra khỏi con người. Điều này càng chứng tỏ rằng uy quyền của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu hoàn toàn mạnh mẽ hơn ma quỷ cách tuyệt đối. Vì thế, việc Chúa Giêsu hiện diện ở thế gian này là dấu chứng cho sự chiến thắng của Thiên Chúa; và từ nay, con người sẽ thuộc về Thiên Chúa nếu con người tin tưởng và tín thác cuộc đời mình vào Ngài. Thiên Chúa đã giải thoát con người, nhưng không phải ai cũng chấp nhận để cho Ngài giải thoát. Trong Tin Mừng hôm nay, các luật sĩ đã phủ nhận uy quyền trừ quỷ của Chúa Giêsu: họ đã bảo rằng quyền năng ấy là của quỷ vương Belgiêbút. Và Chúa Giêsu đã nói rằng: “Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời” (Mc 3, 28 – 29). Như vậy, ở đây, chúng ta hiểu được tội phạm đến Chúa Thánh Thần là sự chối bỏ quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc con người ấy cố chấp không đón nhận ơn giải thoát của Thiên Chúa. Vì thế, họ sẽ muôn đời chịu sự cai trị của ma quỷ. Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc muôn đời, nhưng ai đó chịu sự cai trị muôn đời của ma quỷ thì điều đó quả là một hình phạt lớn nhất và khủng khiếp nhất mà tự người ấy chọn lấy.

Ngày nay, hẳn là sẽ không có tín hữu nào nói xúc phạm đến quyền năng của Chúa Giêsu như những người luật sĩ năm xưa, bởi lẽ chúng ta đã tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và uy quyền của Người đến từ Thiên Chúa. Dầu tin như thế, nhưng không hẳn là tất cả mọi người chúng ta đều một lòng một ý tin tưởng và tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu. Một đàng chúng ta tin Thiên Chúa, đàng khác vẫn chấp nhận sức mạnh của ma quỷ trong cuộc đời. Ma quỷ ẩn mình trong những sự lừa dối, thế mà chúng ta lại chọn cách thế ấy để kiếm lợi. Ma quỷ phô diễn sức mạnh nơi những hành động bạo lực, giết chóc, thế mà chúng ta lại chọn lấy để thống trị và áp bức đồng loại. Ma quỷ giương cao hào quang danh vọng, thế mà chúng ta lại bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt lấy. Phải chăng chúng ta đang cùng một lúc “thờ hai chủ”: trong khi gối quỳ khẩn xin Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời, thì đôi tay vẫn dang ra nắm lấy quyền lực ma quỷ. Như vậy, Lời Chúa ngày hôm nay không chỉ nêu ra lỗi phạm của các luật sĩ năm xưa, mà còn cảnh tỉnh tất cả chúng ta ngay trong thời hiện tại: hãy một lòng một ý chọn Chúa Giêsu và hãy để cho quyền năng của Người phủ bóng trên mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống đang diễn ra chung quanh chúng con luôn chất chứa nhiều cơn cám dỗ về tiền tài, quyền lực và danh vọng. Xin Chúa dùng quyền năng của Chúa mà gìn giữ và giải thoát chúng con khỏi mọi mưu chước của ma quỷ. Amen.


Comments are closed.