Chúa Nhật Tuần 3 Thường Niên Năm C – Ngày 27/01/2019

Lời Chúa: Lc 1,1-4;4,14-21

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

 


Suy niệm

CÔNG BỐ TIN MỪNG CỨU ĐỘ

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 21,6).

Sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan và vào sa mạc ăn chay bốn mươi đêm ngày, Chúa Giêsu được đầy quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, trở về miền quê Nadaret, vào hội đường trong ngày Sabát và đứng lên công bố Lời Chúa. Nhận lấy cuốn sách ngôn sứ Isaia, Chúa Giêsu đọc chương 61. Đây là một chương quan trọng, vì trong đó trình bày rõ ràng về thời kỳ của Đấng Mêsia, Đấng được Xức Dầu và là Đấng giải thoát dân Israel. Người Do thái thường đọc chương sách này để củng cố niềm hy vọng đón chờ Đấng cứu thế. Đọc chương sách này, Chúa Giêsu không dừng lại ở việc củng cố lòng dân, nhưng còn công bố lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe đã được ứng nghiệm (x. Lc 4,21).

Sự ứng nghiệm được xảy ra nơi chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong Thánh Thần, Chúa Giêsu ra “đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng” (Lc 4,18-19). Loan báo Tin Mừng cho người nghèo ở đây không phải chỉ là người nghèo tiền bạc, nhưng cả người nghèo sức khoẻ, nghèo tiếng nói, nghèo cả trong thân phận và địa vị xã hội. Giải thoát và trả tự do cho người bị giam cầm, ở đây không phải chỉ là cho người bị tù đày thân xác do đồng loại gây ra, nhưng cả trong tinh thần là người bị mặc cảm tự ti và sợ hãi; người bị các đam mê, dục vọng và tội lỗi chi phối; và cả những người là nạn nhân của các thành kiến và sự phân biệt chủng tộc gây ra. Mở sáng mắt cho người mù, không phải chỉ là mù về đôi mắt thể lý, nhưng cả cái mù đức tin, mù niềm hy vọng, mù lý trí và ý chí. Tất cả những điều đó để nói rằng, cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu là làm cho lời hứa của Thiên Chúa được hoàn tất và cứu độ con người cách toàn diện, chứ không chỉ cứu độ thân xác hoặc linh hồn mà thôi. Lời nói: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Lc 4,21), đã trở thành lời tuyên bố khai mở triều đại mới, triều đại Đấng Mêsia thống trị.

Khi chịu phép Rửa tội, chúng ta được sống trong triều đại của Đấng Cứu Thế và đón nhận sự cai trị trong tình yêu của Chúa Kitô. Là công dân Nước Trời, chúng ta được hưởng đặc ân làm con cái Thiên Chúa và tham dự trực tiếp vào ba sứ mạng của Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Với đặc ân và ba sứ mạng đã lãnh nhận, chúng ta có bổn phận ra đi và mở rộng Nước Chúa cho đến tận cùng bờ cõi trái đất (x. Cv 1,8). Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải khẳng định Lời Chúa đang ứng nghiệm trong chính cuộc đời của chúng ta, và phải để Chúa Thánh Thần soi dẫn và thúc đẩy mọi hành động của chúng ta. Nhờ dó, chúng ta mới dễ dàng rao truyền và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ nơi những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con lãnh nhận sứ mạng ngôn sứ, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm giúp chúng con vượt qua những khó đó để tiếp tục hăng say loan báo và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ, không chỉ bằng lời nói suông, nhưng bằng cả con người và cuộc sống. Để nơi lời nói, hành động và cuộc sống của chúng con, người khác cũng tin nhận Chúa đang hiện diện trong cuộc đời. Amen.


Comments are closed.