Thứ 2 Tuần 26 Thường Niên – Ngày 01/10/2018

Lời Chúa: Mt 18, 1-5

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời ?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời ?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta nhận thấy, những gì người ta cho là nhỏ bé thì luôn được Thiên Chúa làm cho nó trở nên lớn lao và cao trọng trước mặt Người. Khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ được sáng tỏ hơn về điều đó. Đứng trước câu hỏi của các môn đệ: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” (Lc 18,1), Chúa Giêsu đã không chỉ định người này hay người kia sẽ là người lớn nhất, nhưng đã đưa ra một phương cách để giúp những ai muốn có được địa vị đó cho mình, đó là hãy nên như trẻ nhỏ. Tiêu chuẩn đánh giá lớn nhỏ của Chúa hoàn toàn nghịch lại với tiêu chuẩn của con người. Địa vị lớn nhất trong Nước Trời, không thuộc về những người có nhiều quyền hành hay nắm giữ nhiều chức vụ, nhưng thuộc về những người bé nhỏ, những người tự khiêm, tự hạ, cúi mình xuống để phục vụ cho anh chị em của mình.

Chúa Giêsu là gương mẫu cho cách sống này. Từ một Thiên Chúa cao cả, chỉ vì vâng theo thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã chấp trở nên loài thụ tạo, yếu đuối, bé nhỏ; chấp nhận làm con trong một gia đình nhỏ bé tại làng quê Na-da-rét và chấp nhận cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Nhờ vào việc tự huỷ, Chúa Giêsu đã cứu độ nhân loại và làm cho nhân loại trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa.

Nhờ vào việc khám phá ra “Con Đường Thơ Ấu”, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu nhỏ bé, yếu ớt, ít học và sống khép mình trong tu viện Dòng kín Cát-minh, đã được Giáo hội tuyên phong hiển thánh, với tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Và nhờ vào những hy sinh nhỏ bé hằng ngày để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, và với một trái tim bừng lửa tình yêu dành cho Giáo hội, thánh Têrêsa được Giáo hội chọn làm Đấng Bảo trợ cho các xứ truyền giáo. Đó là cách sống trở nên trẻ nhỏ của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà Giáo hội mừng kính hôm nay.

Qua đời sống gương mẫu của Chúa Giêsu và dựa vào linh đạo của thánh Têrêsa Hài Đồng, chúng ta cũng được mời gọi nên thánh bằng con đường “nên như trẻ nhỏ”. Nên như trẻ nhỏ ở đây, chắc chắn không phải là trở lại tình trạng yếu ớt về thể lý, cũng không phải là trở lại những suy nghĩ ngây ngô, ngốc nghếch và ấu trĩ, nhưng là trở lại với cung cách sống của trẻ thơ là luôn sống đơn sơ, chân thành và phó thác. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc sống đơn sơ, chân thành và phó thác thì chưa đủ, bởi vì, chúng ta mới chỉ sống đắc nhân tâm; nhưng nên như trẻ nhỏ là chúng ta đang làm cho cuộc sống của chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Khi ấy, chúng ta không tìm cách sống cho chính mình nữa mà là tìm cách nương tựa hoàn toàn vào Chúa và sống cho thánh ý Ngài, nhờ đó, những điều nhỏ bé nơi chúng ta sẽ trở thành lớn lao và cao trọng trước mặt Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, đi theo Chúa là chúng con cũng đang đi tìm cho mình một địa vị và một chỗ đứng trong Nước Trời. Xin cho mỗi chúng con luôn ý thức sống theo Lời Chúa dạy hôm nay là hãy nên như trẻ nhỏ để có được chỗ nhất trong Nước Trời. Và xin đổ tràn Thánh Thần Tình Yêu để chúng con trung thành đi trọn con đường mà Chúa mời gọi. Amen


Comments are closed.