Thứ 3 Tuần 26 Thường Niên – Ngày 02/10/2018

Lời Chúa: Mt 18, 1 – 5. 10

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

THIÊN SỨ Ở GIỮA CON NGƯỜI

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

Bối cảnh văn hóa xã hội làm cho người Do-thái thời xưa rất xem thường trẻ nhỏ. Họ không tìm ra được nơi các em một giá trị nào cao quý đáng để người khác nể phục. Bởi lẽ, với họ giá trị của một người hệ tại ở chỗ sự cống hiến của người đó vào trong xã hội, chính trị hoặc tôn giáo. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, giá trị của một con người được đặt ở một hệ quy chiếu khác, đó là do ân ban của Thiên Chúa. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời” (Mt 18, 10). Như vậy, dẫu rằng con người có cao sang hay mọn hèn thế nào, thì Thiên Chúa vẫn ban cho họ một Thiên Thần Bản Mệnh để giúp họ chúc tụng Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo còn cho chúng ta biết thêm rằng các Thiên Thần Bản Mệnh theo sát bên mỗi người từ khi họ xuất hiện cho đến khi kết thúc cuộc sống trên trần gian này để bảo vệ và chuyển cầu cho mỗi người. Đến đây, chúng ta chợt bừng tỉnh ra rằng bấy lâu nay, cho dẫu chúng ta không nhận ra, thì chúng ta vẫn đang được Thiên Thần Bản Mệnh là Thiên sứ ở giữa con người, luôn kề bên để bảo vệ, gìn giữ và chuyển những lời cầu xin của chúng ta lên trước thiên nhan Chúa.

Nếu ai đó nhận ra mình đang quên đi vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình thì ngay lúc này, chúng ta hãy hân hoan, vui mừng hướng lòng trí về ngài và hãy đặt cuộc đời chúng ta vào trong sự che chở của ngài, vì ngài vẫn đang kề bên, vẫn ân cần thầm lặng giúp đỡ chúng ta. Và trong khi chiêm ngưỡng Thiên Thần Bản Mệnh của mình, Lời của Chúa dạy “đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn…” (Mt 18, 10) thôi thúc chúng ta hãy nâng cao giá trị của những người “bé mọn” đang sống chung quanh mình. Chúng ta hãy kính trọng họ vì Thiên Thần Bản Mệnh ở với họ. Chúng ta hãy cảm thông với những yếu đuối của họ vì Thiên Thần Bản Mệnh vẫn đang khẩn xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của mỗi người. Và trên hết, chúng ta hãy yêu thương họ vì Đấng đang yêu thương chúng ta qua Thiên Thần Bản Mệnh cũng đang yêu thương họ.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức sự đồng hành của các Thiên Thần Bản Mệnh trong cuộc đời, để chúng con sống tâm tình tạ ơn Chúa và theo sự hướng dẫn của các ngài. Amen.


Comments are closed.