Chúa Nhật 26 Thường Niên – Ngày 30/09/2018

Lời Chúa: Mc 9,38-48

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.

 


Suy niệm

THAY ĐỔI CÁCH NHÌN NHƯ CHÚA GIÊSU

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9, 40)

Ông Gioan lấy làm chướng mắt khi có người lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Không những thế các môn đệ còn ra sức ngăn cản. Chúa Giêsu quở trách thái độ hẹp hòi ích kỷ, óc bè phái của các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”( Mc 9,39). Chúa Giêsu mở ra cho các ông một cái nhìn mới về hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn và sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chúa đến thế gian với sứ vụ mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Trong sứ vụ đó, Người hiệp nhất mọi người nên một chứ không phải gây chia rẽ, “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con”(Ga 17,21). Chúa Giêsu dạy các môn đệ không nên thành kiến, ghen ghét hay mang tư tưởng bè phái với những người anh em cùng chung lý tưởng, mặc dù họ không thuộc nhóm của mình. Tin Mừng không thuộc sở hữu của nhóm nào hay cộng đoàn nào, nhưng Tin Mừng là dành cho mọi người. Mọi người đều có quyền đón nhận và cao rao Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa như ước nguyện của Chúa Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49).

Trong cuộc sống, óc phe phái, thành kiến, hay ích kỷ vẫn luôn tồn tại nơi bản thân mỗi người hay trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Óc thành kiến phe phái khiến chúng ta tự tách lìa khỏi gia đình giáo xứ, tự lập phe nhóm, hội đoàn, không phải để phục vụ nhưng để đả kích nhau, nói xấu nhau, và gây chia rẽ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn: Hãy hiệp nhất yêu thương nhau. Chúng ta cần khiêm tốn phục vụ, cởi mở, bao dung, hợp tác cùng nhau loan báo Tin Mừng tình yêu bằng chính đời sống của mình. Đồng thời, chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, cộng đoàn giáo xứ ngày một thăng tiến trong tình yêu|Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thay đổi cách nhìn hẹp hòi, dẹp bỏ tư tưởng ích kỷ, óc bè phái để đón nhận anh em, đón nhận cộng đoàn với thái độ yêu thương, cởi mở, hợp tác để cùng chung tay xây dựng Nước Trời ngay tại thế gian này. Amen.


Comments are closed.