Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B- Ngày 02/09/2018

Lời Chúa: Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”. Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng toàn, ganh tị, vu không, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu hổ đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”

 


Suy niệm

THANH SẠCH TRƯỚC MẶT CHÚA

“Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế” (Mc 7, 20).

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái về sự thanh sạch. Đối với người biệt phái, rửa tay, tắm rửa, rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng không chỉ là vấn đề giữ vệ sinh mà còn là những phong tục mang ý nghĩa tôn giáo. Họ thực hiện các việc này theo truyền thống của tiền nhân để nói lên sự trong sạch của bản thân như lời Thánh vịnh: “Lạy Chúa, con rửa tay nói lên lòng vô tội và đi vòng quanh bàn thờ Chúa” (Tv 26, 6). Luật thanh sạch mà họ giữ, tự bản chất, biểu trưng cho sự thanh sạch về tâm hồn mà mỗi người phải có khi đến trước nhan Chúa. Nhưng, như Chúa Giêsu nói, những người biệt phái lại chỉ giữ những luật này bề ngoài mà bỏ qua thái độ, tâm tình đúng đắn bên trong. Họ tự mãn và cho rằng mình đạo đức hơn những người khác vì đã trung thành với lề luật và các tập tục của tiền nhân. Hôm nay họ phê bình các môn đệ không giữ các tập tục của của tiền nhân là gián tiếp cho rằng các môn đệ, thậm chí chính Chúa Giêsu không thanh sạch, không đạo đức. Ngược lại, Chúa Giêsu chỉ cho họ và những người chung quanh biết rằng việc thanh tẩy bề ngoài của những người biệt phái là không đủ. Chúa muốn mọi người phải thanh tẩy tâm hồn vì chính những tư tưởng xấu xa bên trong mới thực sự làm con người ra ô uế. Thiên Chúa thấu suốt tâm can con người từng gang tấc (x. Gr 11, 20) và Chúa muốn con người diện kiến Ngài với tâm hồn trong sạch không vương vấn “những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng toàn, ganh tị, vu không, kiêu căng, ngông cuồng”. Chúa muốn những con tim chân thành và khiêm tốn. Vậy làm thế nào để có một tâm hồn trong sạch, đẹp lòng Chúa?

Thánh Giacôbê đã cho chúng ta một gợi ý trong thư của ngài. “Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian” (Gc 1, 27). Thánh nhân một mặt dạy chúng ta thay thế những tư tưởng xấu bằng những tư tưởng tốt được nuôi dưỡng nhờ những việc bác ái bên ngoài; đồng thời tránh xa những nguy cơ đầu độc tâm hồn. Thật vậy, chúng ta biết rằng tư tưởng và hành động có liên hệ mật thiết với nhau. Tư tưởng phát sinh hành động. Ngược lại, hành động làm nảy sinh và nuôi dưỡng tư tưởng. Những tư tưởng xấu của chúng ta có thể xuất phát từ những ảnh hưởng xấu bên ngoài. Những sách báo, phim ảnh xấu có thể đầu độc tâm hồn và đời sống chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tránh xa những văn hóa phẩm đồi trụy; đồng thời hãy nuôi dưỡng và tạo cho mình những thái độ, tư tưởng tích cực qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh. Hãy chiêm ngắm và cố gắng bắt chước Chúa Giêsu để có một tâm hồn “hiền hậu và khiêm nhường”. Hãy đọc những sách báo lành mạnh và thực hiện những việc lành. Cuối cùng, hãy cầu xin Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta luôn.

Lạy Chúa, tâm hồn chúng con rất dễ bị đầu độc bởi những tư tưởng và hành động xấu bên ngoài. Xin Chúa thanh tẩy và gìn giữ trái tim chúng con để chúng con có thể diện kiến Chúa với tâm hồn ngay chính và chân thật. Amen.


Comments are closed.