Thứ 2 Tuần 2 Mùa Phục Sinh – Ngày 20/04/2020

Lời Chúa: Ga 3,1-8

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”. Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”. Ông Ni-cô-đê-mô thưa : “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói : các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.

 


Suy niệm

ĐỂ TRỞ NÊN CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI

“Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

Ngày hôm nay mỗi khi muốn đi du lịch, hay định cư ở một đất nước khác, chúng ta cần phải có những giấy tờ cần thiết như: Passport, Visa, giấy bảo lãnh… Trong đời sống thiêng liêng cũng không ngoại lệ, để trở thành một công dân Nước Trời mỗi chúng ta cũng cần đáp ứng được những điều kiện mà Chúa Giêsu đưa ra: “Thât, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan thuật lại cho chúng thấy cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với Nicôđêmô thuộc nhóm Pharisêu, người có thế giá. Ông đến gặp Chúa Giêsu vào một thời khắc lạ thường: “Người đến gặp Đức Giêsu vào ban đêm” (Ga 3,2 ). Nicôđêmô mở đầu cuộc đối thoại bằng cách chào Đức Giêsu là vị thầy đến từ Thiên Chúa: “Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến” (Ga 3,2). Như thế, một cách nào đó ông đã tin vào Chúa Giêsu và công nhận: “Chẳng ai làm được dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy” (Ga 3,2). Với tấm lòng hướng thiện luôn tìm chân lý, Nicôđêmô để mình được Thần Khí của Thiên Chúa dẫn dắt, như Chúa Giêsu mặc khải cho ông biết: “Thần Khí Chúa hoạt động tự do nơi mỗi người như làn gió muốn thổi đâu thì thổi” (x. Ga 3,8). Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho ông biết ông còn cần có một điều: “Sinh lại bởi nước và Thần Khí” (x. Ga 3,5). Chính Thần Khí sẽ đến với chúng ta và biến cải đời sống chúng ta theo ân sủng của Ngài.

Cho nên, để có được sự sống đích thực, để trở thành công dân của Nước Trời chỉ có một điều kiện duy nhất là phải được tái sinh trong Thần Khí. Vì chỉ có Thần Khí mới làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa, như Lời Thánh Phaolô nói: “Ai không có Thần Khi thì không thuộc về Đức Kitô” (Rm 8,9). Là Kitô hữu chúng ta được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội. Trong bí tích này, ân sủng của Chúa Thánh Thần làm cho đức tin và đời sống đạo đức của chúng ta lớn lên và trưởng thành. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Người không bao giờ hành động chống lại ý muốn của chúng ta. Vương quốc của Thiên Chúa thì đã có sẵn, còn vào hay không tùy nơi mỗi chúng ta. Vậy, để trở thành công dân của Nước Trời chúng ta cần đón nhận lời mời gọi của Đức Kitô, cần lắng nghe, tin và thi hành lời giảng của Người. Tức là chúng ta cần khiêm tốn để cho Thần Khí của Thiên Chúa biến đổi chúng ta. Chúng ta hãy để cho ý muốn của mình tùng phục ý muốn của Thiên Chúa. Trở về với tình trạng ban đầu của công trình tạo dựng. Tình trạng sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa. Đó là dứt khoát với những đam mê, dứt khoát với những thói hư tật xấu do xác thịt chế ngự. Đó chính là “sự tái sinh”, để nhận được sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa ban cho chúng con sự sống mới và sức mạnh để sống như những người con Chúa. Xin tái tạo trong chúng con hồng ân đức tin và sự sống mới trong Thánh Thần của Chúa. Xin giúp chúng con đến gần Chúa và tin tưởng vào Lời ban sự sống của Chúa, để vương quốc của Chúa trị đến và ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời chúng con hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. Amen.


Comments are closed.