Thứ 2 Tuần 18 Thường Niên – Ngày 06/08/2018

Lời Chúa: Mc 9, 2-10

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

 


Suy niệm

VINH QUANG VÀ THẬP GIÁ

“ Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9, 7).

Bối cảnh bài Tin Mừng đưa chúng ta đối diện với một biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Giê-su, vốn được che phủ bởi một bức màn bí mật. Thánh sử Mác-cô thuật lại rằng: Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem theo ba môn đệ thân tín tới một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng, áo của Người trở nên sáng rực, và lúc biến cố này kết thúc, có một ánh mây che phủ họ. Biến cố Đức Giê-su biến hình có một ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của Ngài, vừa là sự tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa, đồng thời cũng đánh dấu một quyết định sống còn: Ngài sẽ lên Giê-ru-sa-lem, nghĩa là Ngài sẽ đối diện và chấp nhận thập giá. Bởi lẽ Đức Giê-su cần biết đích xác quyết định đó là đúng trước khi tiếp tục dấn bước. Chính nơi đây, Đức Giê-su đã nhận được sự chuẩn nhận và tôn vinh từ Thiên Chúa Cha, “Đây là con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Và cũng chính nơi đây, Đức Giê-su được đảm bảo rằng, Ngài đang đi đúng đường, và cả lịch sử đều dẫn đến thập giá. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có viết về biến cố biến hình của Đức Giê-su: “Biến cố này không chỉ là mặc khải về vinh quang Thiên Chúa, nhưng còn là sự chuẩn bị cho sự đối mặt với thập giá của Đức Giê-su Ki-tô”.

Về phía các môn đệ, tâm hồn dường như có một nỗi buồn xâm chiếm khi nghe Đức Giê-su khẳng định rằng Ngài sẽ lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Nhưng khi đã chiêm ngưỡng Đức Giêsu Kitô trên núi biến hình, thì việc còn lại mà họ phải làm là đi theo Ngài trên con đường khiêm tốn phục vụ anh em và không vắng mặt trên các nẻo đường tiến lên đỉnh Golgotha, những nẻo đường đau thương và tử nạn thập giá với Ngài, với niềm xác tín rằng Đức Kitô Phục Sinh sẽ chia sẻ vinh quang cho các tín hữu trung thành.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết luôn tin cậy bước đi theo Chúa, dù cho thập giá và khó khăn đang chờ đợi con. Xin cho con luôn dấn thân theo Chúa, mạnh mẽ và can đảm bước vào dòng đời để sống cho Chúa và hiến mạng vì anh em trong một cuộc sống lắm hy sinh gian khổ, nhưng cũng không kém vinh quang, vinh quang thấp thoáng hôm nay sẽ bộc lộ trọn vẹn mai sau. Amen.


Comments are closed.