Chúa Nhật 18 Thường Niên – Ngày 05/08/2018

Lời Chúa: Ga 6, 24 – 35

Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

 


Suy niệm

Đức Giêsu – Thần Lương Cho Con Người

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35).

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả cảnh dân chúng tìm kiếm Chúa Giêsu để Người cho bánh ăn. Họ không tìm kiếm Người vì một giáo lý mới đến từ Thiên Chúa, nhưng chỉ vì muốn no thỏa cái bụng của mình. Chúa thấy rõ họ quá lệ thuộc vào những gì là vật chất mà quên đi một nhu cầu khác còn quan trọng hơn trong cuộc sống của con người, đó là nhu cầu tâm linh: đói sự thật, đói sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu hướng đám đông dân chúng tới thứ lương thực từ Trời, có khả năng làm no thỏa hồn xác con người. Thần lương đó là chính Ngài. Không như Mana nuôi dân trong sa mạc khi xưa, Chúa Giêsu mới đích thực là của nuôi cứu độ con người khỏi sự chết.

Để có được lương thực không hư nát, Chúa Giêsu đề nghị người Do Thái hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (x. Ga 6, 27). Người Do Thái liền hỏi Chúa Giêsu: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? (x. Ga 6, 28). Chúa Giêsu trả lời: “Tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6, 29). Tin là việc quan trọng nhất trong các công việc Thiên Chúa muốn. Điều mà Thiên Chúa muốn đối với người Do thái xưa kia, cũng là điều Thiên Chúa muốn đối với mỗi người Kitô hữu hôm nay, nghĩa là chúng ta phải tin tưởng vào Ngài. Tin là việc con người đáp lại Thiên Chúa (x. GLHTCG 26). Hành trình đức tin đòi buộc con người sẵn sàng đáp trả lại tình yêu từ Thiên Chúa, sống thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh, và đi vào mối giao hảo thân tình với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Để được như vậy, trong mỗi ngày sống, mỗi người chúng ta phải siêng năng cầu nguyện, hy sinh sống đời phục vụ, và sẵn sàng tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khao khát chính Chúa là thần lương của cuộc sống chúng con, và giúp chúng con ý thức khi rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, ngõ hầu chúng con được lãnh nhận sự sống đời đời. Amen.


Comments are closed.