Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Ngày 16/06/2019

Lời Chúa: Ga 16,12-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”

 


Suy niệm

NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA BA NGÔI

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13).

Cuộc sống của người tín hữu là cuộc hành trình tìm về với chân lý. Quả thật, chúng ta bỏ ra cả một đời sống đức tin không gì khác là muốn có một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa mãi mãi. Khởi đi của chân lý không nằm ở thế gian nhưng từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là cội nguồn của mọi chân lý, nơi Người luôn luôn là tuyệt đối: “Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1,5).

Lời của Thiên Chúa được chính Đức Giêsu mạc khải cho toàn thể nhân loại. Đức Giêsu cũng chính là chân lý vì Ngài là Lời của Thiên Chúa và là Mạc khải của Thiên Chúa để đem lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. Cuộc đời trần thế của Đức Giêsu thể hiện sự thật về chân lý. Chân lý đó đem lại sự sống mới cho con người: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5). Ngoài những phép lạ đã làm, Đức Giêsu cũng đã xác nhận về chính mình: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã để lại cho các Tông Đồ cũng như mỗi người chúng ta những lời nói thật thắm thiết và gần gũi: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em…”. Thật ra không phải Chúa Giêsu chưa nói hết, bởi chưng bản thân Người là “Lời” và mạc khải trọn vẹn của Chúa Cha rồi. Đã có lần Chúa Giêsu tự ví mình như hạt giống và như người gieo giống. Ngài đã gieo hết Lời Chúa, nhưng các Lời này còn phải mọc lên và sinh hoa trái; và đây chính là công việc của mỗi chúng ta dưới tác động của Thánh Thần.

Vì thế, chân lý chính là Lời Cứu Độ. Chân lý không thuộc bình diện tri thức, không phải là một kiến thức thu lượm được mà nó thuộc về sự cảm nghiệm và lớn lên trong đức tin của mỗi người. Đức Giêsu nói: “Ta là Chân Lý” và Chúa Thánh Thần chính là Thần Chân lý. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ hướng dẫn con người khám phá toàn bộ chân lý. Chúa Thánh Thần là tác nhân soi sáng những biến cố tương lai, bằng cách giúp cho mọi người áp dụng giáo huấn của Chúa Giêsu vào những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi nói lên toàn bộ nhiệm cục cứu rỗi của Thiên Chúa là công việc chung của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, mỗi Ngôi Thiên Chúa hoàn thành công việc chung theo đặc tính riêng của mình. Mục tiêu tối hậu của toàn bộ nhiệm cục Thiên Chúa là làm sao tất cả tạo vật được tham dự vào sự thánh thiện, độc nhất và hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thật vậy, trong công trình cứu chuộc chúng ta được biết Chúa Cha như nguồn mạch phát sinh, được thúc đẩy qua các ơn ban của Chúa Thánh Thần và thể hiện nơi Đức Kitô, Đấng nắm quyền trên mọi loài. Một khi cảm được sự hiện diện của Ba Ngôi trong cuộc sống thì con người ắt sẽ thấy được mọi chân lý đều quy về Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự thật cứu rỗi là nhận biết Chúa Cha yêu thương loài người đến nỗi đã ban Con Một Người cho chúng ta; nhận biết Đức Giêsu là Đấng Kitô đã hiến trao mạng sống mình vì chúng ta; và nhận biết Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi đang dẫn đưa chúng ta vào sự thật trọn vẹn.

Sự thật về Thiên Chúa là sự thật trong chân lý và tình yêu. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết xác tín mạnh mẽ rằng Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong lòng chúng ta, Thiên Chúa là nguồn hy vọng, sức mạnh của chúng ta và đồng thời cũng là đích đến trọn lành của mỗi chúng ta.


Comments are closed.