Thứ 2 Sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Ngày 06/01/2020

Lời Chúa: Mt 2,1-12

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – ÁNH SÁNG CHIẾU SOI CUỘC ĐỜI

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”” (Mt 4, 16-17).

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết rõ ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Ánh sáng mặt trời giúp soi sáng, sưởi ấm cho con người và muôn vật. Hay ánh sáng từ những chiếc đèn điện đủ màu sắc được trang trí nơi các hang đá và mô hình giáng sinh làm cho ngày lễ thêm sinh động. Tuy ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của đèn điện quan trọng là thế, nhưng có nột nguồn Ánh sáng còn lớn hơn. Nguồn Ánh sáng này vượt trên mọi nguồn ánh sáng, đã chiếu soi cho cả gian trần. Ánh sáng đó là chính Đức Giêsu.

Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay cho chúng ta thấy lời của ngôn sứ Isaia loan báo đã được ứng nghiệm: “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi…” (Mt 4,16). Đức Giêsu là “Ánh sáng thật chiếu soi vào đêm tối trần gian”, là “Ngôi Lời nhập thể làm người”, là “Ánh sáng thật đến thế gian và chiếu soi mọi người…” (Ga 1,5.9.14). Người đến chiếu soi luồng ánh sáng mới vào nơi tối tăm là miền đất Galilê; vì đó là miền dân ngoại, là dân còn đang ngồi trong bóng tối của sự chết (x. Mt 4,15). Người đến mang ơn cứu độ để đưa nhân loại đi vào miền ánh sáng của Thiên Chúa và loan báo một tin trọng đại: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17). Không chỉ rao giảng Tin Mừng Nước Trời và kêu gọi sám hối, Đức Giêsu còn hành động chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ ma quỷ cho bất cứ ai đến với Người.

Hôm nay, Ánh sáng của Đức Giêsu vẫn rọi chiếu vào lòng nhân thế. Ánh sáng của Người là ánh sáng ban sự sống. Sự sống con người bị tổn thương vì bệnh tật, tội lỗi, bị kìm kẹp trong vòng vây của ma quỷ; bệnh tật ngăn cản chúng ta đến với cuộc sống tự do, không phát huy hết năng lực Chúa ban. Đức Giêsu đã đến chữa lành khỏi bệnh hoạn tật nguyền, nhưng tận sâu thẳm bên trong, Người giải thoát chúng ta khỏi trói buộc của ma quỷ, đem lại tự do, giúp chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn (x. Mt 4, 24).

Ánh sáng của Người còn là Ánh sáng soi thấu lương tâm giúp chúng ta phân định rõ ràng. Những giả dối trong cuộc sống len lỏi vào tậm thâm tâm khiến con người lầm lẫn ngay trong những chọn lựa căn bản. Những chọn lựa này không chỉ bị chi phối bởi thần lành mà còn bởi những thế lực sự dữ (x. 1 Ga 4,1). Ánh sáng của Chúa đến rọi chiếu tận sâu thẳm tâm hồn, giúp chúng ta phân định, chọn lựa và bước đi trên con đường dẫn đến Sự Thật và Sự Sống (x. Ga 14,6a).

Lạy Chúa, chúng con là những Kitô hữu đang trên trên hành trình dương thế. Chúng con đang lầm lũi bước đi bóng đêm của tội lỗi bủa vây. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con can đảm chọn lựa bước theo Chúa là nguồn ánh sáng mang lại sự sống, như lời Chúa dạy: “Ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12). Amen.


Comments are closed.