Thông Báo Tuyển Dự Tu 2016

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC               

210  Hùng Vương – Xuân Bình

Long Khánh – Đồng Nai

THÔNG BÁO TUYỂN DỰ TU 2016

Công việc huấn luyện chủng sinh cho Giáo phận là một việc cần được tiến hành liên tục, để Giáo phận không thiếu các Mục tử phục vụ Cộng đoàn Dân Chúa. Vì thế, Ban Tuyển Sinh xin gửi thông báo đến các em có ý hướng theo đuổi ơn gọi Linh mục giáo phận về việc tuyển dự tu như dưới đây.

I. Điều kiện

1. Các nam thanh thiếu niên Công giáo tốt, có ý hướng ơn gọi Linh mục, thuộc gia đình đạo đức trong Giáo phận.

2. Đang học hoặc đã tốt nghiệp:

1/ Đại học: từ 18 đến 22 tuổi (sinh năm 1994 đến 1998), ưu tiên cho sinh viên năm I đại học.

2/ Lớp 9 trung học (năm học 2015-2016), từ 15-16 tuổi (sinh năm 2000 hoặc 2001).

3. Những ứng sinh ngoài độ tuổi qui định trên đây, chỉ được cứu xét nếu là thành phần xuất sắc và được Cha xứ giới thiệu đặc biệt với Đức Cha Giám đốc.

II.   Hồ sơ của ứng sinh

1. Đơn viết tay (dán ảnh 4 x 6) có cha mẹ chứng nhận đồng ý và được Cha chánh xứ giới thiệu.

2. Một bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân.

3. Chứng chỉ Rửa tội, Thêm sức của ứng sinh và chứng chỉ Hôn phối của cha mẹ.

4. Bản sao thẻ sinh viên theo năm đang học, hoặc bản sao văn bằng đại học nếu đã tốt nghiệp đại học; đối với học sinh lớp 9, cần có giấy chứng nhận học sinh của nhà trường.

III. Nội dung các bài làm

1. Đối với sinh viên đại học:

1/ Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận Xuân lộc

 (3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu – Thêm sức – Sống đạo và Năm Thánh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa).

2/ Một bài trắc nghiệm đời tu.

3/ Một bài nghị luận văn chương theo chương trình lớp 12 phổ thông (không cần thuộc thơ văn).

2. Đối với học sinh lớp 9 trung học:

1/ Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận Xuân lộc

(3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu – Thêm sức – Sống đạo).

2/ Một bài trắc nghiệm đời tu.

3/ Một bài làm văn theo chương trình lớp (không cần thuộc thơ văn).

4/ Một bài toán học theo chương trình lớp.

IV.  Thời gian nộp đơn và thi tuyển tại Đại Chủng Viện

– Nộp đơn:  Từ Chúa Nhật, ngày 08 đến thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016.

– Ngày thi: 

* Lớp 9               :  8g00 thứ Sáu, ngày 17 đến 15g00 Chúa Nhật 19.06.2016.

* Lớp Đại học     :  8g00 thứ Hai, ngày 20 đến 15g00 thứ Tư ngày 22.06.2016.

Lưu ý:

– Khi đi thi mang theo Kinh Thánh, chuỗi Mân Côi và đồ dùng cá nhân

– Sau khi trúng tuyển, các dự tu Trung học vẫn tiếp tục sinh hoạt tại gia đình và giáo xứ.

                                                                                Long Khánh, ngày 07 tháng 04 năm 2016

                                                                                                 TM. Ban Tuyển Sinh

                                                                                         Lm. Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo.

Comments are closed.