Thánh Venxétlao, Tử Đạo – Ngày 28/9

Một trong nét đẹp của Ðạo là có những người hy sinh cho chân lý, cho sự tồn vong của Ðạo mình tôn thờ. Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập ở trần gian này luôn tồn tại vì Chúa đã hứa ở cùng Hội Thánh cho tới ngày tận thế. Chúa ở với Giáo Hội, Hội Thánh của Chúa luôn sinh động nhờ dòng máu của các vị tử vì đạo. Thánh Venxétlao đã hiến đời mình tô điểm cho Ðạo tình thương của Chúa Kitô.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT DÒNG MÁU
Thánh Venxétlao sinh tại miền Bôhême nước Tiệp Khắc vào năm 907. Ngài là công tước miền Bôhême. Cha của Ngài, ông Wratislas, làm quan trấn miền Bôhême. Mẹ Ngài là dân ngoại Draghomire. Con đường của thánh nhân nhiều chông gai, lắm thử thách. Cha Ngài qua đời vào năm 920, Ngài sống với bà nội Ludmilla, một người đàn bà rất đạo đức, thánh thiện. Bà nội đã hun đúc, uốn nắn Ngài nên người đạo đức, gương mẫu. Mẹ Ngài vì là một người ngoại giáo, theo bè rối, đã ganh tị, giết chết bà nội và bắt thánh nhân phải sống xa những người công giáo. Chúa nhân từ luôn ấp ủ, luôn che chở và không bỏ rơi Ngài.

Trước sự ngạo mạn, trị vì khắt khe của em út Ngài là Bôleslas và mẹ Ngài, dân thành Prague đã nhất loạt đứng lên lật đổ, hạ bệ chế độ cũ vì những tội ác họ đã gây ra. Năm 925, dân chúng Prague đã bầu Venxétlao lên thay thế những người lãnh đạo cũ. Ðời sống thánh nhân là một cuộc đời giản dị. Ngài bênh vực quyền tự do tín ngưỡng ngay trước mặt các lãnh chúa bè rối. Thánh nhân luôn hợp tác với các linh mục để bênh vực đức tin và bênh kẻ nghèo cũng như người bị áp bức. Thánh nhân trị vì dân với lòng thương tuyệt đối, Ngài lo lắng giúp đỡ hết mọi người và dùng của cải riêng của mình để xây dựng, mở mang các cơ sở công giáo. Ngài sống bình dị, suốt mùa chay, Ngài chỉ dùng bánh mì khô và nước lã.

Chính đời sống đạo đức, mực thước, gương mẫu và thánh thiện của Ngài đã làm cho kẻ thù gai máu và là cớ để chúng âm mưu ám hại Ngài. Vào khoảng năm 929, quận công Bôleslas lại đang tâm, âm mưu giết Ngài đang lúc Ngài kết hợp mật thiết với Chúa trong nhà thờ. Dòng máu của Ngài đã đổ ra nhưng Ngài là viên gạch vững chắc tô điểm cho tòa nhà Giáo Hội thêm tươi tốt.

THÁNH NHÂN NHẮN NHỦ MỌI NGƯỜI

Dù trên cương vị lãnh đạo dân, thánh Venxétlao đã không sống xa hoa, xa Chúa, xa dân. Ngài đã sống đời sống giản dị, khiêm nhu và công chính. Thánh nhân đã dùng của cải riêng để mở mang các cơ sở công giáo. Ngài đã đặt ích lợi của Giáo Hội lên trên lợi ích cá nhân mình. Ngài đã cảm nghiệm sâu xa lời Chúa:”Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. “. Thánh nhân đã công khai bênh vực quyền tự do tín ngưỡng trước mặt các thủ lãnh bè rối dù rằng Ngài biết làm như thế mạng sống của Ngài sẽ không được an toàn. Thánh nhân đã sống đức độ và luôn theo gương bà nội sống thánh thiện, đạo đức. Thánh nhân đã làm gương sáng để mọi người noi theo, bắt chước. Thánh nhân đã nhắc nhở mọi người chúng ta:” Hãy sống giản dị, nhân ái và yêu thương mọi người “.

Lạy thánh Venxétlao xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết noi gương bắt chước thánh nhân mà sống hiền hậu, nhân ái và yêu thương mọi người.

Comments are closed.