Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi – Ngày 26/12

Ca nhập lễ thánh Stêphanô đã viết rằng: “Cửa trời đã mở ra đón thánh Stêphanô vào. Người là vị tử đạo tiên khởi, đã lãnh triều thiên chiến thắng trên trời”. Và ca hiệp lễ mượn sách công vụ thuật lại: ” Họ ném đá Ông Stêphanô, đang lúc Ông cầu xin: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con” (Cv 7, 59).

Thánh Stêphanô Vị Tử Ðạo Tiên Khởi

Sách Công Vụ Tông Ðồ kể rằng: “Thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần khí và khôn ngoan. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa. Ðề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn Ông Stêphanô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh thần, cùng với các Ông phi-líp-phê, pơ-rô-khơ-rô, Ni-ca-no, ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các Ông ra trước mặt các Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ đặt tay trên các Ông(Cv 6, 3- 6). Ðó là việc chọn lựa bảy phó tế tiên khởi giúp việc các Tông Ðồ, trong đó có Stêphanô. Thánh Stêphanô là một người đầy Thánh Thầnn và khôn ngoan, đã không ngừng rao giang về Ðức Giêsu phục sinh. Thiên Chúa qua việc đặt tay của các Tông Ðồ đã tuyển chọn Stêphanô làm phó tế, sách Công Vụ Tông Ðồ viết tiếp: “Ông Stêphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân” (Cv 6, 8). Vì ghen ghét Stêphanô, không tranh luận được với Ông, nên nhiều phe nhóm đã xúi dân vu khống Stêphanô khiến cho Ông bị bắt. Tuy nhiên, Stêphanô là người của Chúa, nên toàn thể cử tọa trong Thượng Hội Ðồng đều nhìn thẳng vào Ông Stêphanô, và họ thấy mặt Ông giống như mặt thiên sứ(Cv 6, 15). Ðược đầy Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên chúa, và thấy Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên chúa. Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” (Cv 7, 55-56). Họ lôi Ông ra ngoài thành mà ném đá.

THÁNH Stêphanô THA THỨ CHO NHỮNG KẺ GIẾT CHẾT MÌNH
Cảm nghiệm sâu xa Lời Chúa: “đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn”, thánh Stêphanô đã chấp nhận sự vu khống của những kẻ ghen tỵ, thù hằn Ngài, Ngài đã làm một cử chỉ rất đẹp, rất thánh thiện: ” Họ ném đá Ông Stêphanô, đang lúc Ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con” (Cv 7, 59). Rồi Ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi, Ông an nghỉ (Cv 7, 60).

Lạy Chúa, thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay, mừng thánh nhân được rước về trời, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Stêphanô).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.