Thánh Rita Casia, Nữ tu – Ngày 22/5

Các thánh được Chúa ban phúc lành, và được Thiên Chúa cứu độ hằng thương xót. Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa (Tv 23, 5-6) hoặc “Không ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này” (Lc 18, 29-30). Thánh Ri-ta Ca-si-a là Đấng đã được Thiên Chúa thương tuyển chọn nhờ lòng quảng đại, sự kiên trì, khiêm tốn, cầu nguyện liên lỉ của bà đối với cuộc đời  xem ra đầy khổ ải.

Thánh Ri-ta Ca-si-a là ai ?

Thánh Rita sinh năm 1381 tại nước Ý Đại Lợi, miền Spoleto. Thánh nhân đã gặp truân chiên ngay từ bước đầu tiên khi Người muốn dâng mình trọn vẹn cho Chúa trong một tu viện nào đó, vì vâng lời cha mẹ, Người đã kết hôn với một người chồng thô bạo, hung tợn và rất nóng tính. Thánh nhân đã can đảm,   anh dũng và kiên trì cầu nguyện cho một người chồng luôn lơ đãng, coi thường đạo lý và ham mê sắc dục. Thánh nhân đã luôn tâm niệm:” Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người” (Tv 33, 9). Lời cầu nguyện ròng rã của bà trong 18 năm trời đã được Chúa nhậm lời cho người chồng hung

bạo, thô lỗ và tục tằn được ơn sám hối, ăn năn trở về với Chúa. Chúa đã cất người chồng của Rita bằng một cái chết do mối thù truyền kiếp của kẻ thù gây ra. Sóng gió tưởng qua đi cách êm thắm, nào ngờ, hai đứa con của bà đòi trả thù bằng cách  “răng thế răng, mắt thế mắt”, Rita lại tiếp tục cầu nguyện thà cho hai con bà chết, còn hơn để chúng còn sống mà phạm tội làm mất nước thiên đàng. Chúa đã nhậm lời Rita, hai người con ngã bệnh nặng, bà đã chăm sóc, khuyên răn hai người con trở về với Chúa trước khi chúng nhắm mắt lìa ời. Thánh Rita vẫn một lòng cương quyết dấn thân cho Chúa trong tu viện. Bà đã xin nhập Dòng thánh Augustine ở Ca-si-a, nhưng bị từ chối vì bà đã có chồng, không còn trinh khiết. Thánh nhân đã kiên trì cầu nguyện và phấn đấu hết sức, tin tưởng, cậy trông, phó thác nơi Chúa, Chúa đã chấp nhận lời Rita cầu xin và đã can thiệp bằng phép lạ để Ngài được nhận vào Dòng Augustine.

ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN CỦA Ri-ta ở Ca-si-a :

Thánh Rita sống đời tận hiến hết sức mực thước, gương mẫu, Ngài nổi bật trong những nhân đức như bác ái, ăn chay, hãm mình, phạt tội. Thánh nhân cầu nguyện cho những người đau yếu, bệnh hoạn, tật nguyền thường được Chúa nhậm lời. Với sự đạo đức, thánh thiện của Ngài, thánh Rita đã lôi kéo được rất nhiều người trở về với Hội Thánh Chúa Kitô. Thánh Rita đã được kết hiệp với sự thương khó của Chúa bằng những vết gai trên đầu, giống Chúa Kitô chịu đội mão gai. Các vết thương trên đầu của Rita trở nên đau nhức, mùi hôi xông lên khó chịu đến nỗi Ngài phải tránh xa mọi người. Thánh Rita coi đó là ơn huệ vô giá Chúa dành cho Ngài, Ngài xin được chịu cho tới chết. Thánh Rita đã sống những nhân đức hết sức anh hùng, Ngài đã qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1457 vì bệnh lao phổi. Năm 1626; Rita được phong chân phước và năm 1900, Rita được phong lên bậc hiển thánh. Thánh Rita được coi là quan thầy của những trường hợp khó khăn nhất là những trường hợp khó khăn về hôn nhân, gia đình.

LỜI CẦU NGUYỆN:

 “Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi thánh Rita Ca-si-a đem hết sức mình sống đức ái

toàn hảo, nhằm đạt lấy nước trời ngay ở trần gian. Này chúng con hết lòng tin

tưởng vào lời chuyển cầu của thánh nhân, xin giúp chúng con bước đi vững vàng

trên con đườg bác ái yêu thương trong niềm vui của người Kitô hữu”.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 

Comments are closed.