Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh – Ngày 30/7

Thánh vịnh 36 có đoạn viết rằng: “Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực: luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng” (Tv 36. 30-31). Thánh Phêrô Kim Ngôn được Thiên Chúa tuyển chọn lên hàng giám mục. Ngài đã sống hết mình cho Chúa và các linh hồn.

ĐỜI THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN:

Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh tại Forum Cornelii miền Emilia nước Ý năm 405 trong một gia đình giầu sang phú quí và đầy thế giá. Chúa đã chọn Ngài như lời sách Thánh nói: “Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan minh mẫn và mặc cho người áo vinh quang” (Hc 15, 5). Thánh nhân đã có lòng đạo đức và thực tập các nhân đức ngay từ khi còn nhỏ. Ngài đã trao dồi kiến thức triết học thần học và kiến thức thánh. Năm 433, thánh nhân được cắt đặt làm tổng giám mục Ravenne. Thánh nhân có tài hùng biện, có khoa ăn nói rất thuyết phục, nên nhiều người đã ghép thêm cho Ngài Chrysôlôgô để tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục Ngài. Lời của Ngài nói ra có giá trị như vàng và Ngài rất có uy tín đối với mọi người vì các lời nói đầy vẻ thuyết phục và lôi cuốn con người tới với Thiên Chúa. Thánh nhân có lòng cương quyết đối với sự giữ đạo bề ngoài và giả dối của nhiều giáo dân. Thánh nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất có giá trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là những bài huấn đức gọn dựa trên nền tảng Thánh Kinh và phụng vụ giúp con người sống phù hợp với Tin Mừng. Thánh nhân đã không dùng những từ ngữ cao sâu như thánh Augustinô, như

Toma hay như thánh Lêô. Ngài đã viết có tính cách đại đồnng cho mọi người, khiến ai đọc cũng có thể hiểu cách dễ dàng. Thánh nhân đã thường nói: “Lời lẽ của tôi đã được chôn vùi với Đức Kitô”.

THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN RA ĐI VỀ VỚI CHÚA:

Với nhiều nỗ lực cho cuộc sống và sống chết cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình. Thánh nhân đã xin về hưu dưỡng tại quê nhà của mình để dọn mình chết lành. Thánh nhân đã ra đi bình an trong tay Chúa vào ngày 2 tháng 12 năm 450. Chúa đã đội mũ triều thiên cho Ngài và Hội Thánh đã đặt Ngài làm tiến sĩ Hội Thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về Ngôi Lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng suy niệm trong lòng những mầu nhiệm cứu độ và trung thành sống những mầu nhiệm ấy” (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.