Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa – Ngày 01-01-2021

Lời Chúa: Lc 2,16-21

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN LỜI CHÚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA THEO GƯƠNG MẸ MARIA

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã mang lấy hình hài nhân thế và cho phép con người nhìn thấy dung mạo Người (x. Ga 14,9). Việc nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa mang lại nguồn bình an như chính Đức Kitô phục sinh đã ban cho các môn đệ của Ngài. Đồng thời, qua Đức Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả, không thiếu một ân huệ nào (x. 1Cr 1,7), đặc biệt là ân huệ được trở nên con cái Thiên Chúa. Như thế, Đức Giêsu là bình an, ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa Cha cho mọi người thành tâm thiện chí.

Trải qua nhiều nỗ lực, khó khăn và đầy thử thách, Mẹ Maria cho chúng ta thấy Mẹ cũng đã bối rối trước lời loan báo của sứ thần Gapriel về việc Mẹ sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế (x. Lc 1,28-30). Tuy nhiên, trong giờ phút ấy, Mẹ biết rằng Thiên Chúa không bỏ rơi Mẹ, nên Mẹ đã đón nhận “Lời chúc lành” của Thiên Chúa qua hai tiếng “xin vâng”. Như vậy, qua Đức Maria, lời chúc lành tuyệt vời nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu, Con yêu dấu của Chúa Cha đã đến với chúng ta. Khác với các mục đồng lớn tiếng kể lại những gì họ đã thấy, Đức Maria đã im lặng chiêm ngắm và suy niệm các biến cố trong lòng. Đức Maria đã thể hiện một đức tin trưởng thành qua việc Mẹ “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Đây là điều quý giá và có giá trị giúp Mẹ khám phá ra thánh ý Thiên Chúa và tiến bước trên con đường đức tin. Trong từng biến cố, Mẹ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa đến với mình, Thiên Chúa chúc lành cho Mẹ.

Thiên Chúa luôn chúc lành và gìn giữ con cái của Người dọc dài lịch sử. Với thời gian, con người luôn bị cám dỗ bỏ quên Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi luôn tin tưởng vào Thiên Chúa theo gương Mẹ Maria. Tin rằng Thiên Chúa luôn gìn giữ và chúc lành cho con cái Người. Đồng thời, chúng ta cũng chuẩn bị cho mình tâm hồn xứng đáng để lãnh nhận phúc lành và mở lòng để đón nhận Lời chúc lành của Thiên Chúa là Chúa Giêsu con của Mẹ, để được hưởng ơn cứu độ.

Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức trinh nữ Maria ban cho chúng ta phúc lành của Thiên Chúa, nhờ đó, chúng ta tự hiến cho Chúa, để cho Chúa biến đổi đời ta nên khí cụ bình an của Chúa.  


Comments are closed.