Thánh Marcellinô và Phêrô, Tử đạo – Ngày 02/6

Ca hiệp lễ, lễ chung các thánh tử đạo có ghi: “Anh em đã một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế, Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, để anh em  được đồng bàn ăn uống với Thầy,   trên vương quốc của Thầy” (Lc 22, 28-30). Thánh Marcellinô và Phêrô là những chứng nhân cho Chúa, đã đổ máu đào để minh chứng cho tình yêu của Chúa.

THÁNH MARCELLINÔ VÀ THÁNH PHÊRÔ:

Lịch sử không ghi lại nhiều về hai thánh này, người ta chỉ biết rõ rằng thánh Phêrô được đặc ân Chúa ban cho trừ quỉ, Ngài đã làm nhiều phép lạ do tình thương của Chúa, xua trừ ma quỉ ra khỏi nhiều người bị chúng ám hại. Tiếng tăm của Ngài được loan truyền khắp nơi, Ngài đã thu hút được nhiều thành phần trong xã hội, có nhiều người mộ mến Ngài, nhưng cũng lắm kẻ ghen ghét, ganh tỵ, hận thù Ngài vì Ngài được nhiều người quí mến, yêu chuộng. Thánh nhân đã sống đúng lời Chúa: “Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”  (Mc 8, 35). Chính vì Ngài có ảnh hưởng rộng lớn và lôi cuốn được nhiều người  theo Chúa. Viên tỉnh trưởng Sérène bắt Ngài và ra lệnh tống ngục Ngài. Trong tù, thánh nhân đã làm gương sáng: sống hiền lành, khiêm nhượng, làm phép lạ và đời thánh thiện của Ngài đã làm cho cả gia đình Antêmi trở lại theo Chúa do phép lạ thánh nhân đã chữa khỏi bệnh cho con gái Antêmi.

Thánh Marcellinô cũng bị tống ngục vì tội rao giảng và tội làm phép lạ, tội rửa tội cho nhiều tân tòng. Thánh nhân dù bị tù tội, dù bị tra tấn dã man vẫn một lòng kiên trung rao giảng, dậy giáo lý và tiếp tục rửa tội cho nhiều người.   Tỉnh trưởng Sérène quá bực tức vì tinh thần kiên cường của hai thánh nhân, nên đã dùng nhiều cực hình dã man nhất, tàn bạo nhất hầu làm nhụt chí hai vị, nhưng” vàng thử lửa, gian nan thử đức”. Hai vi thánh vẫn kiên trì theo Chúa và không hề nản lòng, nhụt chí. Chúa đã sai các thiên thần ban đêm đến giải cứu các Ngài để các Ngài củng cố niềm tin cho các tân tòng. Tỉnh trưởng Sérène nghi ngờ Antêmi đã tiếp tay để thánh Phêrô và Marcellinô trốn ngục, nên đã hạ lệnh giết cả gia đình của Antêmi.

CHÚA THƯỞNG CÔNG HAI THÁNH MARCELLINÔ và PHÊRÔ:

Thánh vịnh 33, 18 có viết: “Người công chính kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn”. Thánh Marcellinô và Phêrô đã được phúc tử đạo vào năm 304. Khi chém đầu các Ngài, tên đao phủ Đôrôtê đã trông thấy linh hồn các Ngài bay về thiên quốc. Ông đã hối hận, xin trở lại, chịu phép rửa và chết bình an trong tay Chúa.

“Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử đạo Marcellinô và Phêrô cùng anh dũng tuyên xưng đức tin, Chúa đã cho chúng con nghiệm thấy rằng: “Chúa luôn gìn giữ chở che Giáo Hội”. Vì lời hai thánh nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được bắt chước các Ngài luôn giữ vững niềm tin như thế “ (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Marcellinô và Phêrô tử đạo).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.