Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 53 Năm Thánh Chức Linh Mục Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Khi cảm nghiệm về thánh chức linh mục, cha thánh Gioan Maria Vianey đã nói: “Phải có đời đời để tạ ơn vì được dâng một thánh lễ”. Hòa trong tâm tình đó, vào sáng thứ Hai (29.04.2019), tại nguyện đường Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, gia đình ĐCV hân hoan hiệp cùng Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – nguyên Giám Mục Gp. Xuân Lộc cử hành thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 53 năm hồng ân thánh chức linh mục.

Trước khi bước vào thánh lễ, với tâm tình “chính Chúa chọn con”, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng với ngài dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ. Chúa đã chọn và thương ban chức linh mục để ngài được phụng sự Chúa và cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha giáo Phêrô Nguyễn Quốc Việt gợi lên ba điểm chính liên hệ tới hành trình ơn gọi khi nói về cuộc gặp gỡ thân tình giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Trước tiên, ngài cho biết cốt lõi của mọi ơn gọi là xây dựng mối tương quan mật thiết với Chúa. Kế đến, ngài nhắc đến việc Chúa chọn gọi từng người cộng tác với Chúa tùy theo khả năng và làm cho những khả năng đó thăng hoa để trở nên công cụ hữu dụng phục vụ cho ơn cứu độ. Sau cùng, ngài nhấn mạnh đến một trong những yếu tố quan trọng của hành trình ơn gọi là Chúa Thánh Thần. Đúc kết bài chia sẻ, Cha giáo Phêrô gợi lên tấm gương sống động nơi cuộc đời mục tử của Đức Cha Đaminh: vì luôn ở gần Chúa nên ngài được Chúa ở cùng và ngài đã để cho thánh ý Chúa thành toàn nơi cuộc đời của ngài.

Thánh lễ được cử hành cách sốt sắng như chính thánh lễ cuộc đời mà trong suốt hành trình 53 năm qua, Đức Cha đã không ngừng cử hành với trọn tâm tình yêu mến và tạ ơn. Được tình yêu Chúa Kitô thúc bách, ngài đã nhiệt thành dấn thân cho Giáo Hội. Chúa thương chúc lành và đã thực hiện bao kỳ công nơi cuộc đời mục tử của ngài.

Một lần thưa mến Chúa, trọn đời Chúa yêu thương. Nguyện xin Chúa Giêsu Linh Mục qua lời bầu cử của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh cả Giuse ban cho Đức Cha muôn ơn lành hồn xác. Để qua Đức Cha, Chúa tiếp tục xuống muôn ơn lành trên giáo phận Xuân Lộc và cách riêng là trên gia đình đại chủng viện.

Ban Truyền Thông ĐCV

 

 

 

Comments are closed.