Thánh Hétvích, Nữ tu – Ngày 16/10

Mỗi vị thánh đều có nét sống rất độc đáo trong cuộc sống. Thánh nào cũng vậy đều muốn họa lại hình ảnh sống động của chúa Giêsu Kitô. Hình ảnh càng trở nên khuôn mẫu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nét giống càng rập khuôn bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu. Thánh Hét-vích, nữ tu mang dáng dấp đặc biệt của một con người muốn tạc uốn nguyên vẹn hình mẫu của Chúa Giêsu cứu thế. Ngài đã tạc, đã khắc tên Giêsu ngay trong trái tim của mình.

MỘT MẪU GƯƠNG ÐỘC ÐÁO
Thánh nữ Hét-vích sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt vào năm 1174. Gia đình của Ngài thuộc giai cấp quí phái, hoàng tộc. Cha mẹ của thánh nữ Hét-vích sinh được 8 anh chị em. Trong số đó có 2 anh làm tới chức Giám mục, một em gái làm Bề trên tu viện và một em là thánh nữ Élisabét, Hoàng Hậu nước Hung Gia Lợi Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã tỏ ra là một cô gái thông minh, đạo đức và khí khái. Năm 1186, Ngài kết hôn với Quận công nước Ba Lan. Với lòng đạo đức, thánh thiện và nhiệt thành, thánh nhân đã cảm hóa được người chồng hoang đàng, trắc nết. Thánh nữ sinh hạ được bảy người con, nhưng ý Chúa nhiệm mầu cất đi sáu người con, chỉ để lại một người con gái thứ ba, sau này sẽ trở thành Bề trên tu viện. Chúa có con đường của Chúa. Con đường của Người hướng dẫn mỗi người tùy theo ý Chúa. Thánh nữ say mê cầu nguyện, ăn chay, hãm mình. Ðây là nét rất nổi bật của thánh nhân. Ý Chúa quan phòng trên cuộc đời của hai vợ chồng này. Năm 1209, thánh nữ Hét-vích và Quận công Henri đã cùng nhau đáp lại tiếng Chúa, thề nguyền sống thủ tiết để phục vụ và làm sáng danh Chúa. Hai vợ chồng mỗi người gia nhập một tu viện để thanh luyện tâm hồn và kết hợp với Chúa cách tốt đẹp hơn. Thánh nhân nêu cao tinh thần vui vẻ, phục vụ. Tuổi đã cao, bề Trên tu viện, chính là con thứ ba của Ngài đã muốn châm chước cho thánh nhân những luật nghiêm nhặt vì sợ Ngài tuổi già, sức yếu. Nhưng thánh nhân đã xin Bề Trên đối xử với Ngài như đối với mọi chị em khác trong tu viện. Thánh nhân có đức bác ái chói ngời:Ngài đã năng thăm viếng những người khó nghèo và chăm sóc, băng bó vết thương cho những người phong cùi.

CHÚA THƯỞNG CÔNG NHÂN ÐỨC CỦA THÁNH NHÂN
Cuộc đời của thánh Hét-vích, nữ tu là một cuộc đời nêu cao gương nhân đức. Ngài yêu thương kẻ khó nghèo, sống khó nghèo, bác ái cao độ. Thánh nhân đã làm gương cho mọi người, mọi nữ tu về đời sống nghiêm nhặt giữ luật Dòng của mình. Thánh nhân đã chứng tỏ Ngài đã đục đẽo, gọt dũa và tạc nắn con người mình sao càng lúc càng giống Chúa Giêsu. Ngài đã làm được điều đó khi Ngài và Quận Công Balan nhất quyết đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và mau mắn dấn thân vào tu viện để sống gần gũi và dễ dàng gắn bó với Chúa Kitô chịu đau khổ. Cuộc đời thánh thiện của Ngài đã chỉ ra rằng Thiên Chúa yêu thương Ngài cách đặc biệt, nên đã ban cho thánh nữ đặc ân làm nhiều phép lạ và biết trước giờ chết.

Ngày 15. 10. 1243, thánh nữ Hét-vích đã trút hơi thở cuối cùng sau hai tuần ngã bệnh. Hai mươi bốn năm sau khi thánh nữ qua đời, Ðức thánh Cha Clêmentê IV phong Ngài lên bậc hiển thánh và vào năm 1267 Ngài được đặt làm quan thầy các bà mẹ công giáo nước Ba Lan.

CHÚA MỜI GỌI MỌI NGƯỜI
Với mẫu gương tỏa sáng của thánh nữ Hét-vích, Chúa cũng mời gọi mọi người Kitô hữu hãy sống thánh như nữ tu Hét-vích. Thánh nhân đã để lại cho nhân loại mẫu gương này là sự khó nghèo, yêu thương người nghèo, sự vâng phục ý Chúa và tình yêu thương vô bờ của thánh nữ đối với mọi người nhất là những người sầu khổ, bơ vơ, bệnh hoạn, phong cùi. Thánh nữ đã sống với người chồng là Quận công Henri người nước BaLan, một người chồng hoang đàng. Ðúng Ngài đã sống giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Trái lại với lòng đạo đức, thánh thiện, Ngài đã biến đổi tấm lòng của người chồng, khiến cả hai vợ chồng đều nhận ra ý Chúa và nhất quyết dấn thân cho Chúa.

Lạy thánh Hét-vích, xin cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa để chúng con luôn biết sống bác ái, yêu thương đối với mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.