Thánh Êphrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh – Ngày 9/6

“Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực: luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng” (Tv 36, 30-31). Thánh Êphrem phó tế có biệt hiệu “cây đàn của Chúa Thánh Linh”. Đời sống của Ngài luôn qui hướng về Thiên Chúa để làm vinh danh Ngài.

CÁI LAO ĐAO KHỐN ĐỐN CỦA THÁNH NHÂN TRỞ THÀNH NIỀM VUI:

Ngay từ nhỏ vì có thiện cảm với người công giáo, thánh nhân đã bị ba của Ngài đuổi Ngài ra khỏi mái ấm gia đình. Ngài sinh năm 308 tại Nisible nước Syria. Cuộc đời của thánh Êphrem năm chìm bảy nổi, cái khốn đốn bị Cha của Ngài đuổi ra khỏi gia đình làm cho Ngài nên chuyện, Ngài đã chạy đến với Đức Cha Giacôbê, xin học giáo lý và được lãnh nhận bí tích rửa tội. Thánh nhân có đầu óc thông minh, học hành tiến bộ, mau lẹ, Ngài thành công mau chóng trên đường tu đức và học vấn, chính vì thế Đức Cha Giacôbê đã đặt Ngài làm giáo sư thần học tại Nisible, miền Mésopotamia, và ít lâu sau đó, Ngài được phong chức phó tế. Thánh nhân vì khiêm nhượng, nên đã từ chối lãnh nhận sứ vụ linh mục. Thánh nhân rất khôn ngoan, thông thái, đạo đức, thánh thiện nên Ngài đã có danh hiệu tiến sĩ Giáo Hội ngay khi Ngài còn sống. Thánh Êphrem có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm cách rất đặc biệt. Ngài cũng là nhà khổ hạnh, sống đời chiêm niệm cách sâu xa và là một tiến sĩ với những bài giảng sâu sắc, với những bài giáo lý bình dị phù hợp với đại chúng, với mọi người. Thánh nhân có tâm hồn thi sĩ, đã dùng những thánh vịnh, để chuyển đạt cho đại chúng những bài giáo lý đạo đức, dễ học, dễ nhớ. Những bài thơ của thánh nhân hướng con người tới Chúa  và Đức Mẹ, diễn tả thật ý vị tình yêu đối với Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria.

GIÁO HỘI TÔN VINH THÁNH ÊPHREM:

Thánh Luca viết: “Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt lên coi sóc người nhà của Chúa, để cấp phát phần ăn cho họ đúng lúc, đúng giờ”(Lc12, 42). Nisible bị rơi vào tay những người Ba Tư vào năm 363, thánh nhân phải chạy ẩn ở Edesse miền Mésopotamia và qua đời tại vùng này vào ngày 16 tháng 6 năm 373. Với những công lao to lớn của thánh nhân đối với Giáo Hội và đối với nhiều người, Đức Thánh Cha Bênêđictô XV đã tuyên phong thánh Êphrem làm tiến sĩ Hội Thánh năm 1920.

“Lạy Chúa là Đấng nhiệm mầu khôn tả, Chúa đã ban cho thánh Êphrem phó tế ơn linh hứng và sức mạnh của Thánh Thần, để thánh nhân vừa hỷ hoan ca tụng các mầu nhiệm thánh, vừa hết tình phụng sự một mình Chúa mà thôi. Xin tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con để chúng con cũng mến yêu phụng sự Chúa hết dạ hết lòng” (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Êphrem phó tế).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.