Thứ Tư tuần I Mùa Vọng – Thánh Anrê Tông Đồ – Lễ Kính – Ngày 30/11/2022

Lời Chúa: Mt 4, 18-22

Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

 


Suy niệm

SẴN SÀNG BƯỚC THEO CHÚA

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người” (Mt 4: 20)

Trình thuật Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người. Họ là: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Khi gặp họ đang chài lưới, Người bảo: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 19).

Lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho thấy điều cốt lõi của người môn đệ là dám sẵn sàng bước theo Chúa cách dứt khoát. Chính sự dứt khoát này thể hiện sự tin tưởng của người môn đệ vào Đức Giêsu. Để rồi khi bước theo Chúa, tinh thần ấy sẽ cảm thấu được tình yêu và thông hiểu được lời dạy của Chúa. Nhờ đó, họ mới có thể trở nên “những kẻ lưới người”, rao giảng Tin Mừng tình yêu và mang nhiều người đến với ơn cứu độ của Chúa.

Thánh Anrê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là một trong những môn đệ như thế. Sau khi từ bỏ mọi sự để dứt khoát theo Chúa và được Chúa biến đổi, được nhận biết Người là Đấng Messia, học hỏi giáo huấn của Người, thánh nhân đã tín thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa và nhiệt thành cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Chúa.

Có thể nói, ơn gọi của thánh Anrê như là tiếng vọng của lời mời gọi “Hãy theo Tôi!”. Đi theo Chúa Giêsu là một hành trình liên lỉ để chọn lại Chúa. Chúa phải được đặt lên trên hết tất cả mọi chọn lựa, cân nhắc, hơn thua của chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc phải liên tục ‘trải nghiệm buông bỏ’ những gì không thuộc về Đức Giêsu, cũng như những gì không phù hợp với tinh thần của Tin Mừng. Câu chuyện ơn gọi của Anrê khá thích hợp cho những ngày đầu của Mùa Vọng; bởi lẽ, Mùa Vọng là mùa nghe Chúa Giêsu gọi chúng ta một lần nữa. Nó phải là một khởi đầu mới cho một chuyển đổi mới mẻ nơi mỗi người. Hãy dâng mình hoàn toàn cho kế hoạch và mục đích thiêng liêng của Thiên Chúa. Câu trả lời của chúng ta đầu Mùa Vọng, phải như Anrê; không do dự, bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Nghĩa là chúng ta phải từ bỏ bất cứ điều gì và mọi thứ ngăn cản chúng ta đáp lại tiếng Chúa; nó có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu muốn và sẵn sàng làm điều đó ngay khi Ngài yêu cầu.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa Giêsu. Nhưng tâm thế của người môn đệ đích thực không chỉ là bước theo Chúa như những người cùng bước đi, mà còn là gắn bó mật thiết và chung phần chia sẻ sứ vụ với Chúa. Mỗi người chúng ta đều là tông đồ bằng cách trở nên chứng tá, là người loan báo Tin Mừng, là người an ủi, chữa lành những tổn thương nơi tha nhân, là khí cụ mang tình yêu Chúa đến cho người khác, nhất là những anh chị em đang gặp đau khổ, bất hạnh.

Qua lời chuyển cầu của thánh Anrê tông đồ, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã thương chọn gọi chúng ta làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng ta biết tận dụng mọi cơ hội để được gần Chúa, để được Chúa yêu thương, hướng dẫn và biến đổi chúng ta thành những khí cụ hữu dụng để loan báo tình yêu cứu độ của Chúa đến cho muôn người.

.


Comments are closed.