Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – Ngày 29/11/2022

Lời Chúa: Lc 10,21-24

Khi ấy, Chúa Giê-su đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”

Rồi Chúa Giê-su quay lại phía các môn đệ và phán : “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy, mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

 


Suy niệm

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA ĐƯỢC MẠC KHẢI CHO NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ” (Lc 10,21).

Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận viết: “Người sống trước mặt Chúa không thể kiêu ngạo được. – Ngạo về điều gì? – Tất cả đều là của Chúa!” . Đó là thái độ của người tín hữu cần có trong suốt mùa Vọng này. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào một con đường trở nên bé nhỏ, đơn sơ và khiêm hạ để đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa .

Mầu nhiệm Thiên Chúa đã được tiên tri Isaia loan báo: “Đến ngày đó, cội rễ Giêsê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang” (Is 11,10). Trong bài Tin Mừng cho chúng ta biết: Chúa Giêsu chính là Đấng mà muôn dân mong đợi và các Tiên Tri đã loan báo. Ngài là nguồn mạch hạnh phúc phát xuất từ cung lòng Chúa Cha. Ngài đến với con người và đưa con người vào sâu thẳm của hạnh phúc. Nhưng ai là người biết đón nhận niềm hạnh phúc vô biên ấy? Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta qua lời nguyện của Người với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ bé mọn” (Lc 10,21). Tại sao không là khôn ngoan, thông thái, mà lại là đơn sơ, bé nhỏ? Thánh Phaolô giải thích: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh […] hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr 1,27-29). Thiên Chúa không muốn, thậm chí chống lại kẻ kiêu căng (x. 1Pr 5,5). Vì kẻ kiêu căng “gạt bỏ mọi lệ thuộc, tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa” , tự cho mình có khả năng cứu độ chính mình. “Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình” (Tv 49,8). Thiên Chúa không muốn ai kiêu căng vì đó là đường dẫn họ đến hố diệt vong và bất hạnh đời đời. Câu chuyện sa ngã của ông bà nguyên tổ (x. St 3) là một ví dụ. Còn những người đơn sơ, bé nhỏ là những người biết tín thác vào Thiên Chúa , biết đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và đón nhận Tin Mừng cứu độ Người ban tặng. Đó là điều cần thiết trong đời sống của người môn đệ, mà chúng ta được mời gọi mỗi ngày.

Trong tâm tình đầu Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta chuẩn bị cho mình một tấm lòng đơn sơ, khiêm hạ để đón Chúa Giêsu đến trong cõi lòng của mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa: “Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!

Đường cao vọng chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu;

hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui”. (Tv 131, 1-2)

Xin cho chúng con trở nên đơn sơ, bé nhỏ để luôn có Chúa ngự trong tâm hồn.

.


Comments are closed.