Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – Ngày 1/12/2022

Lời Chúa: Mt 7, 21. 24-27

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

 


Suy niệm

ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21)

Trích đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe là phần cuối chương 7 trong Tin mừng theo Thánh Matthêu. Đây như những lời nhắc nhở của Đức Giêsu dành cho những cho những người nghe Ngài giảng dạy, công bố về Nước Trời: để xứng đáng vào Nước Trời ngoài việc lắng nghe lời Ngài dạy còn hệ tại cốt yếu ở việc thi hành ý muốn của Chúa Cha trong đời sống hằng ngày qua các hành động cụ thể “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21).

Để minh họa cho lời nhắc nhở của mình Đức Giêsu đã gợi lên cho người nghe hình ảnh đối lập giữa người khôn ngoan xây nhà trên đá là người nghe và thực hành Lời Chúa và người khờ dại xây nhà trên cát là người nghe nhưng không thực hành lời dạy của Ngài. Hình ảnh so sánh đó đưa dẫn mỗi tín hữu chúng ta đến với viễn tượng sau cùng của ngày phán xét, nơi mà mỗi người chúng ta sẽ được xét xử về thái độ của mình đối với Lời Chúa “kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì những lời Ta dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của Cha Người” (Mc 8,28). Thế nên, việc nghe và thực thi Lời Chúa bên cạnh việc giúp mỗi tín hữu chúng ta đặt nền móng cuộc đời trên đá tảng là Đức Kitô , chúng ta cũng được mời gọi đón nhận Lời Chúa như lương thực nuôi dưỡng đời sống chúng ta như Thầy Giêsu đã xác tín “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy” (Ga 4, 34). Việc chăm chú lắng nghe và thực thi Lời Chúa còn trở nên sự đảm bảo cho chúng ta là những người thuộc về gia đình của Thiên Chúa trong nước của Ngài “Mẹ Ta và anh em Ta là những người thi hành ý muốn của Cha Ta, Đấng ngự trên trời” (Mt 12,50).

Khởi đầu của năm phụng vụ mới, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người biết dành thời gian để nhìn lại hành trình niềm tin của của đời mình, nhìn lại thái độ đáp trả của mỗi chúng ta trước tình yêu mà Thiên Chúa đã và đang dành cho chúng ta cách hết sức đặc biệt qua Mầu Nhiệm Nhập Thể. Và xin ơn Chúa trợ giúp mỗi người chúng ta luôn trung thành lắng nghe và thực hành những lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu chúng ta được xứng đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời.

.


Comments are closed.