Tâm Thư Của Đức Cha Giáo Phận; Việc Cho Giáo Dân Rước Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh Và Lãnh Ơn Toàn Xá Thời Dịch Bệnh Covid-19

Tâm Thư Của Đức Cha Giáo Phận; Việc Cho Giáo Dân Rước Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh Và Lãnh Ơn Toàn Xá Thời Dịch Bệnh Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [embeddoc url=”https://dcvxuanloc.net/wp-content/uploads/2020/04/TamThuMuaPhucSinh.pdf” download=”all”]

TamThuMuaPhucSinh

 

 

 

 

Comments are closed.