Danh mục: Giêsu

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/duc-giesu-kito-la-ai-p-1.html 1.    Chỉ có một Thiên Chúa          Đức Giêsu…

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-1.html Phần 2: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-2.html Phần 3: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-3.html III. CUỘC KHỔ HÌNH VÀ TỬ…

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-1.html Phần 2: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-2.html II. CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI CỦA ĐỨC GIÊSU Cuộc…