Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII-TN, 22-11-2023 Lc 19, 11-28  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta tận tâm có sáng kiến”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XXXIII-TN, 22-11-2023

Lc 19, 11-28

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta tận tâm có sáng kiến

1.LECTIO

“Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay (Lc 19, 11-28) mô tả tài năng sáng tạo của những tôi tớ trung thành của Thiên Chúa cũng như sự hèn nhát đáng thất vọng của kẻ tắc trách. Những tôi tớ trung thành thì cần cù, siêng năng và có tài xoay sở, tháo vát. Việc họ sử dụng một cách sáng tạo những đồng tiền vàng đã gợi hứng cho chúng ta năng động tích cực trong các vụ việc của Nước Chúa. Giải pháp của người đầy tớ tránh rủi ro bằng cách đào lỗ chôn nén bạc của chủ là hết sức đáng trách. Anh ta không dám đầu tư nén bạc của mình, lấy cớ rằng nén bạc nhỏ bé mà mình có, sẽ không bao giờ bị mất đi. Nhưng nó không phải như vậy.

Theo thi sĩ Michel Quoist (x. ‘Hơi thở của cuộc sống’) và lời diễn giải ông ta, nếu mỗi nốt nhạc dám nói rằng “một nốt nhạc không tạo ra một bản giao hưởng”, thì sẽ không có bản giao hưởng nào; nếu mỗi chữ dám nói rằng “một chữ không tạo ra một cuốn sách” thì sẽ không có cuốn sách nào; nếu mỗi viên gạch dám nói rằng “một viên gạch không tạo ra một bức tường” thì sẽ không có ngôi nhà nào ; nếu mỗi hạt giống dám nói rằng “một hạt giống không tạo ra một cánh đồng” thì sẽ không có việc thu hoạch ; nếu mỗi người dám nói rằng “một hành động tình yêu không thể cứu nhân loại”, thì sẽ không bao giờ có công lý và hòa bình trên trái đất.

Do đó, liên quan đến Nước Thiên Chúa, chúng ta không thể không liên đới hoặc chỉ liên đới một phần ; đúng hơn thì, chúng ta phải hoàn toàn tham gia. Cam kết tuyệt đối của cá nhân là cần thiết cho sự cứu rỗi. Thật khẩn cấp việc chúng ta đầu tư đầy đủ các tài năng của chúng ta để, với tất cả sự sáng tạo và tràn đầy năng lượng, thúc đẩy sự hiển trị của Thiên Chúa.

2.MEDITATIO
Tôi rút ra bài học nào từ hành động của những người đầy tớ trung thành trong dụ ngôn Tin Mừng ? Tôi lượm lặt được bài học nào từ lập trường của người đầy tớ “đào lỗ dưới đất” chôn nén bạc của chủ ?
Tôi mở lòng tôi cho Thiên Chúa làm đầy, hay tôi đóng chặt nó lại để chỉ sống cho tôi ?
Tôi dùng những nén bạc là những tài năng Chúa ban cho tôi, để phục vụ Chúa và mọi người, hay tôi chỉ lo phân tích chúng ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa mến yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì óc sáng kiến và sự cống hiến hết lòng của những tôi tớ dám nghĩ dám làm. Họ dạy chúng con để hết tâm trí cách hiệu quả vào các công việc của nước Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi cái luận lý đồi bại của người đầy tớ chôn nén bạc của chủ “dưới đất”. Để chúng con có thể tạo ra tác động thực sự trong lịch sử ngày nay, xin cho chúng con được đích thân dính líu vào sự kiện hằng được mong đợi là nước Chúa. Xin giúp chúng con sử dụng tài năng của mình một cách đầy đủ và sáng tạo để phục vụ Tin Mừng. Vì vương quốc, quyền lực và vinh quang là của Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ

5.ACTIO

Kể ra các tài năng bạn đã nhận được từ Chúa, và bạn đã sử dụng chúng đầy đủ để phục vụ Giáo Hội và làm ích cho cộng đoàn. Liệt kê các tài năng mà bạn đã không sử dụng được. Cầu xin Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho việc bạn không thể tối đa hóa chúng. Hãy quyết tâm sử dụng chúng cho việc phục vụ Tin Mừng.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.