Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXV-TN, 27-9-2023 Lc 9, 1-6  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sai họ đi loan báo Tin Mừng và chữa bệnh”

LECTIO DIVINA

Thứ Tư Tuần XXV-TN, 27-9-2023

Lc 9, 1-6

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sai họ đi loan báo Tin Mừng và chữa bệnh

1.LECTIO

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 9, 1-6) nói về Chúa là Đấng sai đi và về sứ mạng của những người được Chúa sai đi. Chúa Giêsu sai họ đi loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành những người bệnh tật. Chúa triệu tập các môn đệ của mình lại và chọn ra Nhóm Mười Hai. Được Chúa Giêsu dạy dỗ, và hiện diện với Ngài khi Ngài chữa lành nhiều người khỏi bệnh tật và sự dữ, Nhóm Mười Hai đi vào thế gian với sức mạnh to lớn được Chúa ban cho họ. Thánh Luca thuật lại: “Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi”. Nhiệm vụ của những người được Chúa Giêsu sai đi là mang dầu chữa lành của sự tha thứ đến cho những người bị thương tổn bởi độc lực của tội lỗi, và tố cáo sự dữ ở bất cứ nơi nào có sự dữ, công khai đối mặt với sự dữ bằng cách kêu cầu quyền năng của Đức Kitô. ĐTC Phaolô VI nhận xét: “Giáo hội là sự tiếp nối và mở rộng sự hiện diện của Đức Kitô ; trên hết, Giáo hội được kêu gọi thực hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu và công việc loan báo Tin Mừng của Ngài cách liên lỉ. Không bao giờ cộng đoàn Kitô hữu có thể đóng cửa lại chỉ biết đến mình”.

2.MEDITATIO
Là môn đệ Đức Kitô ngày nay, tôi có tin cậy nơi Thiên Chúa yêu thương, Đấng hoàn toàn can dự vào đời sống của tôi không?
Đâu là nhiệm vụ tông đồ đặc thù mà Chúa Kitô trao phó cho tôi ngày nay ?
Tôi có tin vào sức mạnh của Tin Mừng chống lại các thế lực của sự dữ không ?
Việc tham gia vào cộng đoàn có giúp tôi chấp nhận và tin tưởng con người, đặc biệt những người đơn sơ và nghèo túng hơn không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa triệu tập chúng con và giao phó cho chúng con Tin Mừng với sức mạnh hành động chống lại sự dữ. Chúa sai chúng con đi, dùng sức mạnh chữa lành của tình yêu của Chúa, chạm vào thế giới bị thương tích này. Xin ban cho chúng con ân sủng cần thiết để loan báo Tin Mừng và chữa lành mọi bệnh tật. Xin dạy chúng con tin cậy vào lời Chúa. Chúa là lá chắn cho tất cả những ai tìm kiếm sự bảo vệ của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Các ông loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho các nhà truyền giáo thi hành nhiệm vụ của mình với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và lòng nhiệt thành tông đồ.
Tôi giới thiệu Chúa cho một người ở gần tôi và đang cần sức mạnh chữa lành của Tin Mừng.
Tôi là dụng cụ sự quan phòng của Thiên Chúa cho những người nghèo khổ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.