Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV-TN, 13-7-2022 Mt 11, 25-27 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đến cho những kẻ bé mọn”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XV-TN, 13-7-2022

Mt 11, 25-27

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đến cho những kẻ bé mọn

1.LECTIO

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”

Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 25-27) củng cố sự thật này : Đấng Mêsia hiền lành và khiêm nhường đến cho những “người bé mọn”. Chúa Giêsu Kitô là ví dụ điển hình của những người nghèo khổ của Giavê (Anawim), những người thấp hèn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đảm nhận lập trường cơ bản của Ngài là người Tôi tớ hiền lành – người Con của Giavê Thiên Chúa. Ngài khuyến khích chúng ta tham dự vào mối quan hệ mật thiết và yêu thương của Ngài với Thiên Chúa Cha. Những ai đơn sơ thật thà như trẻ thơ và tin cậy, như Chúa Giêsu, sẽ trở thành người nhận được mặc khải của Thiên Chúa. Họ có thể tận hưởng sự thân mật sâu xa hơn với Thiên Chúa. Quả thế, sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô về Chúa Cha, Chúa tể trời đất, chỉ có thể được thấu hiểu bởi những ai đơn sơ thật thà như trẻ thơ, chứ không phải bởi những người khôn ngoan và thông thái.

Để nhận được đầy đủ sự bình an dễ chịu và sự phục hồi linh hồn do Chúa Giêsu mang lại, chúng ta cần theo Ngài là Người Tôi tớ và là Người Con. Chúng ta cần học hỏi từ Ngài những nẻo đường khiêm nhường của những người nghèo khổ của Giavê (Anawim) và những “người bé mọn”. Chúa Giêsu dạy chúng ta cách tiếp nhận ân sủng và tuân theo kế hoạch nhân từ của Thiên Chúa. Nhờ tác vụ thương xót của Ngài, chúng ta được tràn đầy sự khôn ngoan của Thiên Chúa và trải nghiệm niềm vui trở thành con Thiên Chúa.

2.MEDITATIO
Tôi có tin cậy vào Chúa Giêsu là mạc khải đích thực của Chúa Cha không ?
Tôi có là người ‘bé mọn’, người sẵn sàng thưởng nếm sự mặc khải phong phú và chất chứa sự sống của Chúa Giêsu không ?
Trong lời cầu nguyện của tôi, tôi có cảm thấy cần phải bày tỏ tất cả lòng biết ơn của tôi đối với Chúa Cha về những ân sủng Ngài đã ban cho tôi trong cuộc sống ? Tôi có dám công khai tuyên xưng, vui mừng trong Chúa vì những việc kỳ diệu Chúa thực hiện trên thế giới, trong Giáo Hội, và trong cuộc sống của tôi không ?
Trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, tôi dựa vào sự khôn ngoan và thông minh của tôi, hay tôi để cho mình được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa ? Tôi làm thế nào để chú ý đến mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu ? Tôi có lắng nghe lời của Ngài không ? Tôi có mang lấy tâm tư, tình cảm của Ngài, để khám phá ra sắc vóc, diện mạo của Người Con của Cha Trên Trời không ?
3.ORATIO

Lạy Cha yêu thương, Cha mạc khải tình yêu vĩ đại của Cha dành cho Chúa Giêsu, là người nghèo khổ của Giavê và là người bé mọn, rất hiền lành và khiêm nhường. Trong Người Con và người Tôi Tớ của Cha, xin dạy chúng con nẻo đường ‘bé mọn’, và hoàn toàn vâng phục ý định cứu độ của Cha. Xin giúp chúng con trở thành những công cụ khiêm tốn trong kế hoạch cứu độ của Cha. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Cha đã mặc khải cho những người bé mọn”

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện trong chiêm niệm bằng lời cầu nguyện tạ ơn của Chúa Giêsu với Chúa Cha, và tôi biến lời cầu nguyện này thành của riêng tôi.
Tôi làm giảm bớt sự đau khổ của một người bị đau khổ sâu đậm, và tôi làm nhẹ gánh nặng của người nghèo khó và túng thiếu trong cộng đoàn địa phương và thế giới.
Tôi chú ý đến những cơ hội hng ngày được Chúa ban cho tôi để tôi trở thành công cụ cứu rỗi của Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.