Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX-TN, 16-8-2023 Mt 18, 15-20 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta bổn phận sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XIX-TN, 16-8-2023

Mt 18, 1520

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta bổn phận sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ

1.LECTIO

“Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em”

Tin mừng hôm nay nói về sự sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ (Mt 18, 15-18) và về sự cùng nhau cầu nguyện (Mt 18, 19-20).

Đưa một người chị em hay người anh em tội lỗi trở về với Tin Mừng,không làm cho trái tim họ đóng lại, phải chăng là một nhiệm vụ bất khả thi trong thời đại chúng ta ? Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên phải thấy rằng toàn thể Giáo Hội phải đau khổ khi một thành viên của mình xa rời Tin Mừng, và kế đến tiến trình giải quyết vấn đề phải được hướng dẫn bởi chính tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường hoán cải. Ngài hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, và mở rộng cánh cửa trái tim của chúng ta để chúng ta trở thành những tác nhân của sự hòa giải.

Quả thế, Thiên Chúa kiên trì, không bao giờ ngừng mời gọi tội nhân trỗi dậy quay về với Ngài. Nhờ Con của mình, Chúa Giêsu, luôn hiện diện, Thiên Chúa làm cho Giáo Hội của Ngài thành một gia đình nơi mỗi thành viên quan tâm đến nhau. Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta một cách tiếp cận rất phù hợp : sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ. Chúng ta khám phá ra rằng chúng ta có trách nhiệm về nhau. Được thực hiện trong tình yêu và sự tha thứ, trách nhiệm này mang lại sự sống.

2.MEDITATIO
Đâu là thái độ của tôi đối với các thành viên lầm lạc trong cộng đoàn Kitô hữu ?
Tôi có hiến thân cho tác vụ sửa lỗi cho nhau trong tư cách là Kitô hữu không ?
Tôi có tin rằng chỉ ân sủng của Thiên Chúa mới có thể thay đổi trái tim và đem lại sự hoán cải không ?
Tôi có để cho mình trở thành dụng cụ của ân sủng phục vụ người khác không ?
3.ORATIO

Khi một người thu phục được một người khác, thì thiên đàng trỗi dậy trên trái đất. Khi hai hoặc ba người hợp ý cầu khẩn Chúa Cha, thì thiên đàng bao quanh họ và mở ra theo lệnh của họ. Trái đất và thiên đàng được hòa giải. Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Tình yêu và sự thật gặp nhau; vinh quang sẽ ngụ cư trên trái đất của chúng ta. Sự thật sẽ nảy mầm từ trái đất và công lý sẽ từ trời nhìn xuống. Chính Thiên Chúa ban hạnh phúc và trái đất chúng ta sẽ sinh bông trái. Trái đất và thiên đường được hòa giải. Chúa Giêsu ở giữa chúng ta.

4.CONTEMPLATIO

Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho những thành viên lầm lạc trong cộng đoàn và xin ơn Giáo Hội đang cần có để thực hiện nhiệm vụ sửa lỗi theo tinh thần Đức Kitô.
Bằng cách khiêm tốn và bác ái nhất, tôi thực thi nghĩa vụ sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ và tha thứ dành cho những thành viên lầm lạc trong gia đình và cộng đoàn của tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.