Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV-TN, 12-7-2023 Mt 10, 1-7 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi và phái các môn đệ của Ngài đi”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XIV-TN, 12-7-2023

Mt 10, 17

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi và phái các môn đệ của Ngài đi

1.LECTIO

“Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en”

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta phần mở đầu của Diễn từ về Truyền Giáo, trong đó nhấn mạnh đến ba khía cạnh này: (a) việc kêu gọi các môn đệ (Mt 10, 1) ; (b) danh sách mười hai Tông đồ là những người lãnh nhận Diễn từ về truyền giáo (Mt 10, 2-4) ; (c) việc sai mười hai Tông đồ đi (Mt 10, 5-7).

Thánh Matthêu đã nói về việc kêu gọi các môn đệ (Mt 4, 18-22 ; 9, 9). Ở đây, khi bắt đầu Bài giảng về Truyền Giáo, thánh Matthêu trình bày tóm tắt: “Chúa gọi mười hai môn đệ của mình lại và ban cho họ quyền trên các thần ô uế, để họ có thể trục xuất quỉ và chữa tất cả các loại bệnh và mọi người ốm đau. Nhiệm vụ hay sứ vụ của người môn đệ là đi theo Chúa Giêsu, Vị Tôn Sư, bằng cách cùng với Ngài, các môn đệ lập thành cộng đoàn, thực hiện cùng một sứ mệnh của Chúa Giêsu : xua trừ thần ô uế, chữa khỏi mọi bệnh tật và mọi người đau ốm. Trong Tin Mừng theo thánh Marcô, các môn đệ nhận được cùng một sứ mệnh, hai lần, được xây dựng bằng những từ khác: Chúa Giêsu thiết lập nhóm Mười Hai, mời ở lại với Ngài, đồng thời phái họ đi rao giảng và xua đuổi ma quỷ.

2.MEDITATIO
Tôi có cm ơn Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ để sai họ đi và trở thành lòng thương xót yêu thương của Ngài cho người khác không ?
Có bao giờ tôi nghĩ về ý nghĩa tên gọi của tôi ? Có bao giờ tôi hỏi cha mẹ tôi tại sao họ đặt cho tôi cái tên mà tôi đang mang? Tôi có thích tên của tôi không ?
Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ. Lời kêu gọi của Chúa có một mục đích kép : thành lập một cộng đoàn và đi truyền giáo. Làm thế nào để trong cuộc sống của tôi, tôi sống được mục đích kép này ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa khuyên nhủ chúng con: “Đã đến lúc tìm kiếm Chúa !” Chúng con cm ơn Chúa đã kêu gọi chúng con hoán cải. Chúa sai chúng con đến với những “con chiên lạc”, để chúng con công bố Tin Mừng đang biến đổi: “Nước Chúa đang ở gần ngay bên”. Xin ban cho chúng con trung thành với ơn hoán cải. Xin giúp chúng con đáp ứng với vẻ đẹp của ơn gọi và sứ mệnh làm môn đệ Chúa Kitô trong thế giới ngày nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại… sai 12 môn đệ này đi.

5.ACTIO
Tôi cm ơn Chúa vì ơn gọi và sứ mệnh của tôi là môn đệ của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.
Tôi tìm cho ra những cách thế có ý nghĩa để sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa Kitô.
Tôi dấn thân mời gọi những người đã lạc lối : “Đây là thời gian để tìm kiếm Chúa!

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.