Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII-TN, 05-7-2023 Mt 8, 28-34  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta lao vào cuộc chiến tâm linh”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XIII-TN, 05-7-2023

Mt 8, 28-34

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta lao vào cuộc chiến tâm linh

1.LECTIO

“Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?”

Vào thời Chúa Giêsu, những từ ngữ ‘Quỷ’ hay ‘Satan’ được dùng để chỉ sức mạnh của cái ác đã lôi kéo con người ra khỏi đường ngay nẻo chính. Chẳng hạn, khi Phêrô cố gắng thay đổi hướng đi của Chúa Giêsu, thì ông được coiSatan đối với Chúa Giêsu (x. Mc 8, 33). Những lần khác, các từ ngữ tương tự đã được dùng để chỉ sức mạnh chính trị của Đế quốc La Mã đàn áp và bóc lột người dân. Ví dụ, trong sách Khải Huyền, Đế quốc La Mã được đồng hóa với “Quỷ dữ hoặc Satan” (x. Kh 12, 9). Trong khi những lần khác, người ta dùng những từ ngữ tương tự để chỉ các tệ nạn và bệnh tật. Người ta nói về ma quỷ, quỷ câm, quỷ điếc, thần ô uế hoặc thần dơ bẩn, vv. Có một sự sợ hãi to lớn ! Vào thời Matthêu, tức nửa sau của thế kỷ thứ nhất, sự sợ quỷ đã tăng lên. Một số tôn giáo phương Đông phổ biến sự thờ phượng các thần minh. Họ dạy rằng một số cử chỉ sai lầm của chúng ta có thể chọc giận các thần minh, và các thần minh này, để trả thù, có thể ngăn cản chúng ta đến gần Chúa và tước đoạt chúng ta khỏi sự hỗ trợ của Thiên Chúa. Vì lý do này, thông qua các nghi thức và bài viết, qua sự cầu nguyện mãnh liệt và các nghi lễ phức tạp, mọi người tìm cách xoa dịu các thần minh hoặc ác quỷ, để chúng không gây hại cho cuộc sống. Các tôn giáo này, thay vì giải phóng con người, đã nuôi dưỡng nỗi sợ hãi và sự lo lắng. Giờ đây, một trong những mục tiêu của Tin Mừng của Chúa Giêsu là giúp mọi người tự giải thoát mình khỏi nỗi sợ hãi này. Sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa có nghĩa là sự xuất hiện của một quyền lực mạnh mẽ hơn. Chúa Giêsu là “người mạnh nhất”, người có thể khuất phục Satan, giật ra khỏi tay nó, loài người bị giam cầm trong sợ hãi (x. Mc 3, 27). Vì lý do này, các Tin Mừng nhấn mạnh rất nhiều đến chiến thắng của Chúa Giêsu trên sức mạnh của quỷ dữ, trên quỷ dữ, trên Satan, trên tội lỗi và trên sự chết. Đó là để khuyến khích các cộng đoàn vượt qua nỗi sợ ma quỷ ! Hôm nay, ai có thể nói: “Tôi hoàn toàn tự do ?” Không ai cả ! Vậy thì, nếu tôi không hoàn toàn tự do, đó là vì có một phần trong tôi bị chiếm hữu bởi các quyền lực khác. Làm thế nào để những lực lượng này có thể bị trục xuất, nếu không nhờ Chúa Giêsu ? Sứ điệp Tin Mừng hôm nay tiếp tục có giá trị đối với chúng ta.

2.MEDITATIO

Tất cả chúng ta đều gặp phải cái ác dưới hình thức này hay hình thức khác trong cuộc sống hàng ngày, hoặc trong các tin tức về các hành vi bạo lực được thực hiện trong cộng đoàn của chúng ta và trên toàn thế giới, hoặc ở cấp độ cá nhân hơn, khi chúng ta bị cám dỗ và phạm tội. Là Kitô hữu, chúng ta được củng cố bởi đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi trở thành một sức mạnh cho điều thiện khi đối mặt với cái ác.

Khi gặp một hành động bất công, tôi có đứng lên vì công lý không ? Tôi có cầu nguyện cho những người liều chọn con đường của cái ác biết quay về với Chúa, ăn năn và được cứu thoát không ? Tôi có tìm đến Bí tích Hòa Giải để xua đuổi những con quỷ tội lỗi khỏi cuộc sống của tôi không ?
Tôi có biết đến cuộc đấu tranh không ngừng giữa thiện và ác ? Tôi có nhận ra rằng lòng tốt là mối đe dọa đối với cái ác không? Trong cuộc chiến tâm linh, tôi đứng về phe nào ?
Những gì đang đàn áp và đối xử tệ với con người ngày nay ? Tại sao ngày nay ở một số nơi nào đó người ta nói nhiều về việc trừ quỷ ? Có tốt không, khi nhấn mạnh quá nhiều vào ma quỷ ?
Tất cả chúng ta đều bị chiếm hữu một phần nào đó bởi các thế lực khác đang chiếm giữ một số không gian trong chúng ta. Chúng ta có thể làm gì để trục xuất sức mạnh này ra khỏi từ bên trong chúng ta và ra khỏi xã hội ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và can đảm để đối mặt với điều ác mà chúng con gặp phải, dù lớn hay nhỏ, ngõ hầu những điều tốt đẹp đến từ Chúa sẽ chiến thắng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Cả thành ra đón Đức Giêsu.

5.ACTIO
Tôi quyết tâm chống lại tệ nạn và bất công trong xã hội ngày nay.
Bằng cuộc sống và gương sáng, tôi thúc đẩy đối thoại liên tôn và hòa bình giữa các quốc gia.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.