Lời Chúa Thứ Tư Tuần X-TN, 08-6-2022 Mt 5, 17-19 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta ý nghĩa của luật pháp”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần X-TN, 08-6-2022

Mt 5, 17-19

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta ý nghĩa của luật pháp

1.LECTIO

Ta không đến để hủy bỏ luật, nhưng để kiện toàn

Tin mừng hôm nay (Mt 5, 17-19) dạy cách tuân giữ luật pháp của Thiên Chúa sao cho có thể tỏ cho thấy sự tuân giữ trọn vẹn luật pháp của Thiên Chúa bao gồm những việc gì. Thánh Matthêu viết đoạn Tin Mừng y để giúp các cộng đoàn Do Thái tân tòng vượt qua được sự chỉ trích của các anh em trong chủng tộc của chính họ, những người đã buộc tội họ là “không trung thành với Luật Môsê”. Chính Chúa Giêsu đã bị buộc tội là không trung thành với Luật của Thiên Chúa. Thánh Matthêu có câu trả lời rõ ràng của Chúa Giêsu liên quan đến những người tố cáo mình. Thánh nhân đưa ra một số ánh sáng để giúp các cộng đoàn giải quyết các vấn đề của họ.

2.MEDITATIO
Tôi thấy và tôi sống luật Thiên Chúa như thế nào ? như một sự tự do để làm bất cứ điều gì tôi muốn, hay như một sự áp đặt hạn chế tự do của tôi, hay như một hướng dẫn để tôi phát triển trong tình yêu ?
Tôi có thể làm gì cho những người coi tất cả các luật của Chúa là lỗi thời và không thực tế ? Tôi có thể học được nơi họ ?
Quan điểm của tôi về Luật và các Giới Răn của Chúa ảnh hưởng đến tôi thế nào ? như một bảng xác định thế nào là tội lỗi, như quy tắc để xa tránh trụy lạc, đồi bại, hay như một hướng dẫn để đạt được đức hạnh ?
3.ORATIO

Lạy Cha yêu thương, Cha thiết lập chúng con thành một dân giao ước nhờ luật pháp và các tiên tri. Xin cho tinh thần yêu thương của Cha làm sống động chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua chữ viết của luật pháp, và hành động bằng tình yêu của Chúa Thánh Thần. Với Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con hiểu được ý nghĩa của luật pháp và các tiên tri, và lấy tình yêu thương tận tụy làm tròn luật pháp và các tiên tri. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ta không đến để hủy bỏ luật, nhưng để kiện toàn

5.ACTIO
Tôi dành giờ để suy gẫm về cách sống Mười Điều Răn của Chúa.
Khi chầu Chúa Thánh Thể, tôi xét lại xem tôi có sống theo những cam kết của tôi vì yêu Chúa không và sống như thế nào.
Khi tuân giữ các giới luật của Giáo Hội, tôi phải tự hỏi mình rằng cách tôi tuân giữ các giới luật đó, có phù hợp với luật tình yêu và bác ái không.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

.

Comments are closed.