Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII-TN, 23-02-2022 Mc 9, 38-40 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta không thành kiến với tha nhân”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Tuần VII-TN, 23-02-2022

Mc 9, 38-40

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta không thành kiến với tha nhân

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Chúa Giêsu không có thói quen đứng về phía nào. Chúa quan tâm đến lợi ích của con người chứ không phải những vấn đề vặt vãnh về tư cách phe phái hay màu sắc chính trị. Chúa Giêsu ủng hộ bất cứ ai làm điều tốt để phục vụ “những người nhỏ bé” của Thiên Chúa – cho dù người đó không thuộc nhóm nội bộ của các môn đệ. Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa nhìn nhận việc tốt được thực hiện bởi “ai đó nhân danh Chúa mà đuổi ma quỷ”. Chúa cố gắng sửa chữa khuynh hướng bè phái và tính độc quyền nhỏ nhặt của các môn đệ. Với tư cách là Tôn Sư Thần Linh, Chúa dạy các môn đệ của mình phải khoan dung và rộng mở với những người có thiện chí. Các môn đệ không được coi những người không thuộc nhóm của mình là những người ít được ưu ái.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi có loại trừ “những người không phải là thành viên” ra khỏi sứ vụ và lặp lại sự không khoan dung của các môn đệ chưa trưởng thành của Chúa Giêsu :Thưa Thầy, chúng con đã cố gắng ngăn cản anh ta vì anh ta không theo chúng ta ?
Tôi có hết lòng tin vào lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta ?
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Ngày nay chúng ta định nghĩa thế nào về “ủng hộ chúng ta” và “chống lại chúng ta”, với rất nhiều khác biệt trong các tín phái Kitô ?
Nếu ai đó tạo ra một cách có chọn lọc và sáng tạo “học thuyết” và cách giải thích của riêng họ về những lời dạy của Chúa Giêsu, thì đó là sự việc họ “ủng hộ chúng ta” hay “chống lại chúng ta” ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, có lúc, trái tim chúng con thật không khoan dung. Chúng con cố gắng tuyên bố độc quyền về Triều đại của Thiên Chúa mà Chúa đã quảng đại chia sẻ cho chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra rằng Nước Trời dành cho tất cả những người có thiện chí trong mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Lạy Vị Tôn Sư Thần Linh, xin dạy chúng con biết nhậy bén với ân sủng và khiêm tốn phục tùng kế hoạch của Thiên Chúa. Xin cho, trong những cố gắng của chúng con, chúng con biết luôn nói: “Nếu Chúa muốn…”. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Sống Tin Mừng hôm nay bằng những việc làm này :

Tin điều tốt được nghe và chỉ tin điều xấu được thấy”.
Không đánh giá hay nói xấu người khác với tối thiểu bằng chứng, ng không đòi bằng chứng chắc chắn để tin điều tốt.
Bào chữa cho khuyết điểm và sai lầm thấy ở người khác.
Nếu chưa thể nhắm mắt trước lỗi lầm của ai đó hoặc bỏ qua lỗi lầm của họ, thì ít nhất tin vào ý định tốt của họ.
Chứng tỏ trái tim không bủn xỉn, ti tiện bằng cách không dễ nói xấu hay chỉ ra thiếu sót của người khác.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.