Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI-TN, 15-02-2023 Mc 8, 22-26 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài làm cho người mù được thấy”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần VI-TN, 1502-2023

Mc 8, 2226

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài làm cho người mù được thấy

1.LECTIO

Thị lực người mù được phục hồi ; anh thấy tỏ tường mọi sự

Việc chữa lành người mù ở Bethsaida diễn ra theo từng giai đoạn. Chúa Giêsu cầm tay anh ta đưa ra ngoài làng. Chúa dùng nước miếng và đặt tay lên anh ta. Người mù phục hồi một phần thị lực. Anh ta nói với Chúa Giêsu rằng anh ta có thể nhìn thấy người ta đi lại như những cái cây. Ở lần thứ hai Chúa đặt tay, người mù đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Người mù được chữa lành ở Bethsaida là biểu tượng của tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, ngày xưa và bây giờ, cần được sự đụng chạm chữa lành của Chúa Giêsu.

Sự từ từ phục hồi thị lực của người mù chính là sự các môn đệ của Chúa Giêsu dần dần nhận ra tư cách thiên sai của Chúa. Việc chữa lành theo từng giai đoạn, là tượng trưng cho sự từ từ chữa lành sự mù lòa tâm linh của các môn đệ. Mười hai người theo Chúa Giêsu vẫn ‘nhìn thấy’ Chúa mà lại không thấy Chúa thực sự. Họ cần phải trải qua một quá trình chuyển đổi giúp họ vượt qua sự mù quáng của tâm hồn họ, và ‘nhìn thấy mọi thứ rõ ràng’. Giống như đã làm cho người mù Bethsaida, Chúa Giêsu sẽ cầm tay các môn đệ và dẫn đi. Các môn đệ sẽ có một cái nhìn thoáng qua về định mệnh vượt qua của Chúa Giêsu và phát triển dần dần trong đức tin.

2.MEDITATIO
Nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng người hiểu Chúa theo cách này, người hiểu Chúa theo cách khác. Ngày nay, đâu là Chúa Giêsu được biết đến nhiều nhất theo cách nghĩ của mọi người ? Làm thế nào việc tuyên truyền ảnh hưởng tới cách nhìn thấy Chúa Giêsu ? Tôi phải làm gì để không bị lôi kéo bởi sự lừa gạt của tuyên truyền ?
Chúa Giêsu hỏi những người muốn theo Ngài điều gì ? Ngày nay, điều gì ngăn cản tôi nhận ra và đảm nhận kế hoạch của Chúa Giêsu ?
Tôi có cảm nghiệm sự mù lòa tâm linh không ? Tôi có để cho Chúa Giêsu dẫn dắt tôi, đụng chạm vào tôi và làm cho tôi có thể nhìn thấy bằng con mắt đức tin không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, xin đặt bàn tay chữa lành của Chúa trên con. Xin làm cho con nhìn thấy bằng con mắt của đức tin. Chúa là Thiên Chúa của con, và con chỉ mến yêu và phục vụ một mình Chúa. Xin làm cho mọi người ca tụng và tôn vinh Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự

5.ACTIO
Tôi cố gắng giúp đỡ người khiếm thị và người khuyết tật trong cộng đồng của tôi.
Tôi biết rằng Chúa muốn tôi hạnh phúc. Mỗi sự chữa lành về thể xác hay về tinh thần, mà tôi nhận được, đều là do Chúa ban cho tôi, và để tôi được sống dồi dào, cùng lớn lên dưới tác động của ân sủng. Vậy, tôi phó thác cho lòng thương xót và sự dịu dàng của Chúa, và tôi để cho tôi được biến đổi bởi ánh sáng kỳ diệu của Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.