Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, 17-5-2023 Ga 16, 12-15 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Thần Khí của Ngài dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần VI Phục Sinh, 175-2023

Ga 16, 1215

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Thần Khí của Ngài dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn

1.LECTIO

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn

Tin Mừng hôm nay (Ga 16, 12-15) nhấn mạnh lời hứa ban sự sống của Chúa Giêsu về sự xuất hiện của Thần Chân Lý, Đấng sẽ hướng dẫn các môn đệ của Chúa Giêsu đến sự thật toàn vẹn. Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta là làm cho sứ mạng và sứ điệp của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng trong mọi thời đại. Sự mạc khải về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã hoàn tất, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về mạc khải này vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta cần sự hướng dẫn và ký ức của Chúa Thánh Thần để có thể nắm bắt, am hiểu và chấp nhận ý nghĩa, nội dung và thách đố của định mệnh vượt qua của Chúa Kitô, trong tư cách là một Vị Chúa đau khổ và vinh quang. Nhờ sự hướng dẫn của Thần Chân Lý, chúng ta trở nên hợp nhất với Mầu nhiệm Vượt qua của Chân lý Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô.

2.MEDITATIO
Vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của tôi là gì ?
Cuộc sống cá nhân của tôi có đắm chìm trong ‘sự thật’ về tình yêu của Thiên Chúa, được mạc khải bởi Chúa Con trong Chúa Thánh Thần không ?
Tôi làm thế nào để sống gắn bó với Chúa Giêsu : (gắn bó) một mình hay trong cộng đoàn ?
Sự tham gia của tôi trong cộng đoàn có khiến tôi đôi khi cảm nghiệm được ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần không ?
Những hướng dẫn mà Chúa Giêsu đưa ra rất đơn giản, nhưng vẫn có thể khó được thực hiện một cách trọn vẹn. Tôi làm thế nào để Chúa Thánh Thần củng cố tôi và giúp tôi cống hiến hết mình cho các công việc của Ngài ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cm ơn Cha vì Thánh Phaolô, vị tông đồ vĩ đại cho dân ngoại. Một cách sáng tạo, thánh nhân đã loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc và mọi nền văn hóa. Thánh nhân đã chỉ cho chúng con thấy sự cần thiết phải làm cho Tin Mừng hội nhập vào văn hóa, không pha loãng hoặc giảm nhẹ Tin Mừng. Xin hướng dẫn chúng con bằng Thần Chân Lý, khi chúng con chia sẻ Tin Mừng cho tất cả mọi dân tộc. Chúng con yêu mến Cha và chúng con phục vụ Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn

5.ACTIO
Tôi dâng một lời cầu nguyện và một hy sinh đặc biệt cho các phương tiện truyền thông đại chúng và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, để chúng được sử dụng nhằm quảng bá sự thật, chứ không làm sai lệch sự thật.
Tôi nhạy cảm với sự phong phú và vẻ đẹp của các nền văn hóa khác, và tôi là một phần của quá trình làm cho Tin Mừng hội nhập vào văn hóa, nghĩa là để cho đức tin mở ra từ văn hóa của những người mà tôi đang phúc âm hóa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.