Lời Chúa Thứ Tư Tuần V-TN, 09-02-2022 Mc 7, 14-23 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giảng dạy cách khôn ngoan” 

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Tuần V-TN, 09-02-2022

Mc 7, 1423

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giảng dạy cách khôn ngoan 

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Chính cái từ con người xuất ra, cái làm cho con người ra ô uế

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 7, 14-23) kết thúc cuộc tranh luận hôm qua giữa Chúa Giêsu với các kinh Pharisiêu liên quan đếntruyền thống của tổ tiên ; kết thúc, theo cung cách đặc thù của Marcô, cuộc trò chuyện riêng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Chúa Giêsu hy vọng chỉ một nửa các kinh người Pharisiêu không hiểu được điều Chúa nói, còn các môn đệ của Chúa sẽ hiểu hết. Nhưng thực tế không phải vậy, như Chúa nhận xét một cách khó chịu :Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao ? người đọc chăm chú, ngay lập tức nhận ra rằng mình đang bị nhắm tới đích danh. Tất cả chúng ta đều trách nhiệm thúc đẩy sự hiệp thông, việcchưa đạt được điều đó”, không phải lời bào chữa, đặc biệt đối với một môn đệbất kỳ thế kỷ nào.

Vậy điều người thông giáo, người Pharisiêu, cả môn đệ Chúa không hiểu được ? Đó không phải về sự trong sạch theo nghi thức liên quan đến việc ăn uống tiêu hóa. Trong thực tế, đó không hề liên quan đến sự trong sạch theo nghi thức. Trở ngại chính của sự hiệp thông không phải cái bên ngoài, vấn đề của tâm hồn.Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, làm cho con người ra ô uế”. Đây những trở ngại đối với sự hiệp thông Thánh Thể đã cắt đứt cả hai con đường. không chỉ đơn giản sự trong sạch của người Do Thái so với sự ô uế của dân ngoại ; đó còn về sự ô uế bên trong của cả hai khiến cho không thể sự hiệp thông.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Trong cuộc sống của tôi, những truyền thống nào tôi cho thiêng liêng những truyền thống nào khác tôi không coi không ? Những truyền thống nào ? Tại sao ?
Nhân danh Truyền Thống của Tiền Nhân, những người Pharisêu đã quên Điều Răn của Chúa Giêsu. Điều này xảy ra ngày nay không ? Xảy rađâu khi nào ? xảy ra trong cuộc sống của tôi không ?
Tôi nỗ lực để đạt được sự toàn vẹn trong sạch của tâm hồn không ? Tôi khao khát sự thánh thiện đích thực dẫn đến sự hiệp thông với anh chị em của tôi không ?
Tôi tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực đến từ sự vâng lời trung thành với Thiên Chúa không ? Tôi để cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn chỉ cho tôi con đường công chính không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con tính chính trực của tâm hồn sự trong sạch nội tâm. Xin tẩy sạch chúng con khỏi những ý nghĩ xấu xa những ham muốn gian ác. Những điều đáng kinh sợ kích động trong chúng con khiến chúng con trở nên “ô uế xúi giục chúng con làm điều ác. Lạy Chúa yêu thương, xin dạy chúng con sự khôn ngoan thật để chúng con thể khước từ sự gian ác lôi kéo chúng con xa Chúa không vâng lời Thiên Chúa nhân từ của chúng con. Chúng con tin tưởng vào sự tha thứ lòng nhân từ rộng rãi của Chúa. Chúa Đấng Cứu Độ tốt bụng của chúng con, bây giờ mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Chính cái từ con người xuất ra, cái làm cho con người ra ô uế

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi năng xét mình để kịp thời loại bỏ những trái với ý của Thiên Chúa theo đuổi ý muốn cứu độ của Ngài.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.