Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Chay, 06-4-2022 Ga 8, 31-42 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Sự Thật cho ta được tự do”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Tuần V Mùa Chay, 064-2022

Ga 8, 31-42

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Sự Thật cho ta được tự do

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Nếu Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do

Đức tin và tự do là rất quan trọng trong việc đảm nhận cuộc sống của người làm môn đệ Đức Kitô. Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 8, 31-42), Chúa Giêsu đã khuyến khích người Do Thái tin vào Ngài, ở lại trong lời của Ngài nếu muốn thực sự trở thành môn đệ của Ngài. Chỉ như vậy, họ mới biết sự thật và sự thật mới khiến họ tự do. Tư cách môn đệ bắt đầu bằng đức tin đòi hỏi không ngừng lắng nghe lời Chúa Giêsu và học hỏi nơi Ngài. Đi vào mối quan hệ Thầy-Trò bao hàm việc để cho sự thật trong lời của Chúa Giêsu thâm nhập vào bản thể chúng ta và biến những lời đó thành hành động. Học nơi Chúa Giêsu là học sự thật vì chính Ngài là Chân lý phá vỡ xiềng xích của sự gian dối và giả trá. Trong ánh sáng lời nói của Chúa Giêsu, chúng ta thấy những gì là không đáng kể và những gì là thiết yếu, do đó thúc đẩy chúng ta đề cao các giá trị Tin Mừng về sự thanh thoát và sự tự do. Bất cứ ai sống trong nết xấu và tội lỗi đều không được tự do. Khi gỡ mình khỏi nô lệ cho lạc thú, dối trá, lừa lọc, ích kỷ và tội lỗi, chúng ta trải nghiệm sự tự do nội tâm. Chúng ta được giải thoát khỏi chính mình, khỏi những lo âu và sợ hãi, và bây giờ được tự do sống cho Chúa và tha nhân.

Chúng ta bước theo Chúa Giêsu trong sự tự do và Chúa đi với chúng ta. Với sự hiện diện của Đức Kitô trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sợ hãi và không còn e ngại điều ác. Tự do là kết quả của việc làm môn đệ Chúa. Trong tự do, chúng ta tiếp tục sống và làm chứng cho sự thật của Tin Mừng cho đến khi chúng ta trở thành người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.

Đó là sự tự do mà Chúa Giêsu muốn người Do Thái nhìn nhận. Người Do Thái nổi giận khi Chúa Giêsu nói về tự do. Họ khẳng định họ chưa bao giờ làm nô lệ cho bất cứ ai. Họ tự hào về niềm tin của mình rằng họ là con cháu của Abraham và là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, một cách nói rằng họ thật đặc biệt. Họ bám vào ý thức lệch lạc của họ về giá trị và nhân phẩm của họ, và họ sống trong sự giả dối. Họ trở nên nô lệ vì niềm tin sai lầm này nên họ không được tự do. Chúa Giêsu, Vị Chúa và Tôn Sư của chúng ta, nhắc nhở người Do Thái và tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng trước Thiên Chúa vì chúng ta đều là con cái của Ngài. Chúng ta phải giữ lời của Ngài và sống theo phẩm giá của mình là môn đệ của Đức Kitô trong thế giới ngày nay, một nơi có phúc lành và có thử thách. Chúng ta phải làm chứng cho sự thật và tình yêu đã được Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Thiên Chúa, mang đến cho chúng ta.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi có tin rằng sự thật của Đức Kitô sẽ giải thoát tôi không ? Tôi có sẵn sàng hy sinh bản thân vì sự thật trao ban sự sống của Chúa không ?
Trong đời tôi, có những trường hợp nào khi tôi dám trung thành với Thiên Chúa và với sự thật về Thiên Chúa, thì phải gánh chịu hậu quả về điều đó ? Có trường hợp nào trong đời, tôi đã không trung thành với sự thật không ?
Tự do là hoàn toàn phục tùng Chúa Cha. Có điều gì đó thuộc loại này tồn tại trong tôi không ? Tôi có biết những người như vậy không ?
Đoạn Tin Mừng này nói về chế độ nô lệ theo một cách mới đối với người Do Thái. Ngay cả ngày nay, chúng ta thường nghĩ về chế độ nô lệ một cách hạn hẹp và không phải như Chúa Giêsu đang nói ở đây. Theo những cách nào thì tôi đã làm nô lệ cho những thứ thuộc thế gian mà Chúa Cha không cần đến?
Đâu là kinh nghiệm sâu sắc nhất của tôi khiến tôi nhận ra Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chân lý giải thoát chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi sự trói buộc của tội lỗi và bóng tối của sự giả dối. Xin dạy chúng con bước đi trong tự do đích thực. Xin cho chúng con sức mạnh để đón nhận đau khổ và cái chết vì sự thật của Chúa. Xin cho chúng con ở trong Chúa và là môn đệ trung thành của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Sự thật sẽ giải phóng các ông

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi chỉnh sửa bản thân tôi ngay khi tôi phát hiện ra rằng tôi không nói sự thật hoặc tôi đang làm sai lệch sự thật.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.