Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, 21-4-2021 Ga 6, 35-40 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: nơi Ngài, chúng ta có sự sống đời đời”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, 21-4-2021

Ga 6, 35-40

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: nơi Ngài, chúng ta có sự sống đời đời”

1.    LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời”.

          Chúa Giêsu tỏ cho thấy Ngài là “bánh ban sự sống”. Chúa từ trời xuống để làm theo ý Chúa Cha; ý đó là: ‘tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời’. ‘Bánh ban sự sống’ là Chúa Giêsu Kitô, Đấng nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời và bằng Thánh Thể của Ngài, nhằm thỏa mãn cơn đói mãnh liệt nhất của chúng ta về sự sống tròn đầy. Chúng ta cần phải liên tục ăn uống Ngài, là Đấng được hiến dâng cho chúng ta theo nhiều cách như sự nuôi dưỡng tâm linh. Bánh sự sống mang lại sức mạnh và thúc đẩy chúng ta chia sẻ sự sung mãn của sự sống ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

2.    MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–       Tôi biết gì về Do Thái giáo – tôn giáo của Chúa Giêsu, (và biết gì về) lịch sử và niềm tin của tôn giáo đó?

–       Tôi biết gì hoặc có thể học được gì về các nhóm khác nhau trong Do Thái giáo vào thời Chúa Giêsu, chẳng hạn người Pharisiêu, người Sa-đu-sê, người Essenes, v.v…? Với sự hiểu biết sâu sắc hơn như thế, tôi có thể sử dụng sự hiểu biết đó để hiểu rõ hơn về cuộc đời của Chúa Giêsu không?

–       Tôi có thực sự tin rằng Chúa Giêsu là ‘bánh ban sự sống’ và tin rằng Chúa Cha muốn ban sự sống đời đời cho tôi không?

–       Ăn bánh bởi trời có nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Làm thế nào để tất cả những điều này giúp tôi sống Bí tích Thánh Thể tốt hơn?

–       Tôi đáp trả thế nào trước món quà thần linh là ‘bánh ban sự sống’ này?

3.    ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm tạ Cha vì món quà Cha ban là Chúa Giêsu, ‘bánh ban sự sống’. Trong Chúa Giêsu có sự sống đời đời. Chúng con đặt niềm tin vào Ngài là Vị Chúa cứu độ của chúng con. Trong Ngài, chúng con không còn đói khát nữa. Chỉ một mình Ngài là đủ, và Ngài là tất cả của chúng con. Thông qua Ngài, những thử thách và bắt bớ trở thành ‘ân sủng cứu rỗi’. Ngài hằng sống và hiển trị, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia!

4.    CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời”.

5.    ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–       Khi gặp nghịch cảnh, tôi tin tưởng vào Chúa là Đấng nuôi dưỡng đức tin của tôi.

–       Tôi biến nghịch cảnh thành cơ hội để đào sâu đức tin vào Chúa Giêsu, là ‘bánh ban sự sống’.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.