Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay, 10-3-2021 Mt 5, 17-19  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta ý nghĩa của luật lệ”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay, 10-3-2021

Mt 5, 17-19

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta ý nghĩa của luật lệ”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ai tuân hành và dạy người ta giữ luật, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”

          Tin Mừng (Mt 5, 17-19) cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã không đến để hủy bỏ Luật Môsê và những lời dạy của các tiên tri, nhưng để làm cho ý nghĩa của luật thành hiện thực. Những điều chỉnh mà Chúa thực hiện là để làm cho các nguyên tắc và các thực hành của giao ước Môsê được tròn đầy, và làm cho chúng trung thành hơn với mục đích cơ bản của nó, là tình yêu. Chúa Giêsu tiếp cận với Luật theo một cách rất lành mạnh và tươi trẻ. Chúa nhấn mạnh đến lòng thương xót, đến tình yêu bao gồm tất cả và đến cam kết cá nhân; chứ không đề cao những chi tiết nệ luật, nhỏ nhặt và những điều cấm đoán bên ngoài. Chúa muốn gặt hái sự phong phú và kết quả phát sinh từ sự vâng phục thực sự đối với giao ước. Và Chúa đã làm điều này bằng việc Chúa hy sinh hiến dâng mạng sống của mình trên thập giá.

          Mùa chay là thời gian để nhìn vào tâm linh; là thời điểm đặc biệt để đào sâu sự hiểu biết của Kitô hữu về Luật của Chúa; luật này về cơ bản là một điều răn của tình yêu. Lệnh truyền của Tin Mừng về tình yêu vượt qua sự tuân thủ chỉ có tính pháp luật. Nó đòi hỏi phải hy sinh thực sự và phải được thực thi trong sự tự do và khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có nỗ lực để hiểu ý nghĩa đích thực và mục đích của luật của Chúa không?

–      Đâu là đáp trả của tôi với các giới răn của Thiên Chúa? Tôi thực hiện mệnh lệnh tình yêu Kitô giáo như thế nào?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Tôn sư thần linh. Chúa đã dạy chúng con ý nghĩa đích thực của luật pháp và đã kiện toàn nó qua sự hy sinh của Chúa trên thập giá. Xin ban cho chúng con sự tự do của Thánh Thần. Xin giúp chúng con thực hiện giới luật tình yêu của Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúng con ngợi khen và yêu mến Chúa, Đấng ban hành Luật và là Đấng kiện toàn Luật. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Hôm nay tôi suy nghĩ về vai trò của luật pháp trong xã hội và trong Giáo Hội. Và tôi để cho nhận thức về luật pháp ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống hàng ngày của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.