Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay, 08-3-2023 Mt 20, 17-28 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hiến ban mạng sống mình cho chúng ta”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần II Mùa Chay, 08-3-2023

Mt 20, 17-28

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hiến ban mạng sống mình cho chúng ta

1.LECTIO

Họ sẽ kết án xử tử Con Người

Chúa Giêsu tiếp tục cuộc hành trình vượt qua đến Giêrusalem. Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 20, 17-28), Chúa loan báo lần thứ ba về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Vì việc Nước Trời đến sắp xảy ra, mẹ của Giacôbê và Gioan muốn bảo đảm một vị trí đặc quyền cho các con của bà trong Nước Thiên Chúa. Dưới ánh sáng việc loan báo về cuộc khổ nạn, lời thỉnh cầu của người mẹ kia là hoàn toàn không phù hợp và cho thấy sự hiểu biết có tính thế gian về Đấng Mêsia như một người “cầm quyền trên họ”. Sự phẫn nộ của các môn đệ cũng tham vọng kia đã mang đến cơ hội để Chúa Giêsu dạy cho họ một bài học về sự vĩ đại thực sự trong nước Thiên Chúa. Phục vụ là tiêu chí để nên vĩ đại trong nước trời. Như Chúa Giêsu, là Con Người và là Người Tôi tớ đau khổ, các môn đệ của Chúa phải sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người.

Trong mùa Chay này, chúng ta, những người chia sẻ chén Thánh Thể của Chúa Giêsu, được mời gọi sống một cuộc đời khiêm nhường phục vụ và tự làm rỗng mình. Henri Nouwen nhận xét: “Thiên Chúa đã muốn thể hiện tình yêu của mình cho thế gian bằng cách đi xuống ngày càng sâu vào trong sự yếu đuối của con người. Con đường đi xuống của tình yêu, con đường đến với người nghèo, người tuyệt vọng và bị áp bức trở thành con đường đi lên của tình yêu, con đường dẫn đến niềm vui, hòa bình và sự sống mới.

2.MEDITATIO
Giacôbê và Gioan xin ân huệ, Chúa Giêsu hứa cho đau khổ. Còn tôi, tôi cầu xin Chúa Giêsu điều gì trong lời cầu nguyện của tôi ? Làm thế nào để tôi chấp nhận đau khổ và những đau đớn, buồn rầu xảy đến với tôi trong cuộc sống của tôi ?
Chúa Giêsu nói : “Giữa các ngươi không được như vậy!” Cách sống của tôi trong cộng đoàn có tuân theo lời khuyên này của Chúa Giêsu không ? Tôi hiểu biết và đáp lại thế nào trước lời Chúa Giêsu kêu gọi khiêm tốn phục vụ ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, qua việc hiến thân trên thập giá, Chúa đã cho chúng con thấy sự vĩ đại thực sự có nghĩa là gì. Chúa là Tôi tớ tuyệt vời của Thiên Chúa. Qua cái chết hy sinh của Chúa, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi để chúng con có thể đáp lại Tin Mừng của Nước Trời và sống trong sự trung thành của giao ước. Xin dạy chúng con cách phục vụ trong khiêm tốn. Xin cho chúng con trải nghiệm vinh quang dành riêng cho những người phục vụ. Xin giúp chúng con trong hành trình Mùa Chay đến vinh quang Phục sinh được đổ đầy tâm hồn chúng con bằng tình yêu phục vụ. Chúng con yêu Chúa và phục vụ Chúa là trung tâm cuộc sống của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người

5.ACTIO
Hôm nay tôi thực hiện một hành động cụ thể của sự tử tế và phục vụ những người xung quanh tôi với một nụ cười vui vẻ.
Tôi cầu nguyện cho có sự can đảm để ủng hộ cho đức tin Kitô giáo. Và khi bị chế giễu hoặc tranh cãi vì cổ võ giáo huấn Công giáo về các vấn đề xã hội khác nhau, tôi tìm đến Chúa để được giúp đỡ và tăng sức mạnh.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.