Lời Chúa Thứ Tư, 09-11-2022 CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ Ga 2, 13-22 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Dòng Nước chữa lành từ Đền Thờ chảy ra”

LECTIO DIVINA

Thứ , 09-11-2022

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

Ga 2, 1322

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Dòng Nước chữa lành từ Đền Thờ chảy ra

1.LECTIO

“Cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại… Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người”

Đoạn Tin Mừng chúng ta đọc hôm nay (Ga 2, 13-22) tiếp nối ngay sau phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện tại Cana xứ Galilê (2, 1-12). Một số kiểu nói và cụm từ được lặp lại trong cả hai cảnh Tin Mừng đã khiến chúng ta nghĩ rằng tác giả Gioan muốn đối chiếu hai cảnh với nhau để làm nổi bật những điểm khác nhau giữa hai cảnh. Tại Cana, một ngôi làng ở Galilê, trong một tiệc cưới, một phụ nữ Do Thái, mẹ của Chúa Giêsu, bày tỏ niềm tin vô điều kiện vào Chúa Giêsu và mời người khác đón nhận lời Chúa (2, 3-5). Còn ở đây, “những người Do Thái”, trong cử hành lễ Vượt qua ở Giê-ru-sa-lem, đã từ chối tin vào Chúa Giêsu và không chấp nhận lời của Ngài. Tại Cana, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên (2, 11) ; còn tại Giê-ru-sa-lem, người Do Thái đòi một dấu lạ (c. 18), nhưng rồi lại không chấp nhận dấu hiệu mà Chúa Giêsu ban cho họ (c. 20).

Sự khai triển câu chuyện kể là khá đơn giản. Câu 13 nêu ra một bối cảnh không gian và thời gian rất chính xác và có ý nghĩa: Chúa Giêsu lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua. Câu 14 giới thiệu cảnh tượng khiến Chúa Giêsu phản ứng mạnh mẽ. Hành động của Chúa Giêsu được mô tả trong câu 15 và rồi được chính Chúa thực hiện trong câu 16. Hành động và lời nói của Chúa Giêsu lần lượt gây ra hai phản ứng. Trước hết là phản ứng của các môn đ, một phản ứng ngưỡng mộ (c. 17) ; kế đến là phản ứng của “người Do Thái”, phản ứng bất đồng và phẫn nộ (c.18). Họ muốn một lời giải thích từ Chúa Giêsu (c.19) nhưng họ lại không sẵn lòng đón nhận điều này (c. 20). Đến chỗ này, Gioan can thiệp để giải thích lời của Chúa Giêsu một cách xác thực (c. 21). “Người Do Thái” không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của lời Chúa Giêsu. Ngay cả các môn đệ của Chúa, những người ngưỡng mộ Chúa như một vị tiên tri đầy nhiệt thành đối với Thiên Chúa, cũng không thể nắm được ý nghĩa lúc này. Chỉ sau khi hoàn tất mọi chuyện (Chúa sống lại từ cõi chết), họ mới tin lời Chúa Giêsu (c. 22). “Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (c. 21).

2.MEDITATIO
Tôi có ý thức tôi là đền thờ mới của Thiên Chúa có cố gắng sống trọn vẹn phẩm giá là “đền thờ của Thiên Chúa” không ? Tôi phải làm gì để việc cử hành lễ kỷ niệm cung hiến Vương cung thánh đường Lateranô có ý nghĩa hơn ?
Chúa ban cho tôi nhiều dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời tôi. Tôi có khả năng nhìn ra và chấp nhận chúng không ?
Tôi hài lòng với sự thờ phượng bên ngoài hay tôi cố gắng dâng lên Chúa sự thờ phượng là sự vâng lời của tôi trong cuộc sống hàng ngày?
Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai ? Tôi có ý thức rằng chỉ nơi Ngài và qua Ngài, tôi mới có thể gặp được Thiên Chúa không ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa xót thương, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thực hiện lời Chúa hứa trong Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là Đền thờ tối thượng, từ đó đã chảy ra máu và nước để chữa lành và cứu độ thế gian. Chúng con ngợi khen Cha về Giáo Hội, đền thờ thiêng liêng của Cha ở đây và lúc này. Nhờ biến cố Vượt Qua là sự chết và sự sống lại của Đức Kitô, chúng con đã được biến đổi thành đền thánh của Cha, nơi Cha ngự trong Thánh Thần. Xin giúp chúng con mang các nguồn nước chữa lành là ân huệ của Cha đến cho thế giới đau khổ của chúng con. Xin cho chúng con biết chia sẻ dược thảo của cây thập giá, cây sự sống, với những người bị bệnh tinh thần, luân lý và thể lý. Ước gì những ai tham dự vào những đau khổ của Con Cha vì sự cứu rỗi thế giới sẽ sinh hoa trái dồi dào của tình yêu, vui mừng và bình an. Chúng con ngợi khen Cha trong Đền thờ đích thực là Chúa Giêsu Kitô, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người”

5.ACTIO

Bằng những lời nói tử tế và những việc làm bác ái vì lợi ích của những người nghèo, người bệnh tật và người đau khổ, tôi làm tuôn chảy “nước chữa lành” từ Đền Thờ thật là Chúa Giêsu Kitô, để mang lại cho họ sự bình an, sự an ủi và sự cứu độ.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.