Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII-TN, 20-11-2020 (Lc 19, 45-48) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta sự tôn thờ đích thật”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần XXXIII-TN, 20-11-2020

Lc 19, 45-48

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta sự tôn thờ đích thật”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 19, 45-48) mô tả Chúa Giêsu xua đuổi những người đã biến nhà cầu nguyện của Ngài thành “sào huyệt của bọn cướp”. Các hoạt động tôn giáo trong đền thờ Giêrusalem đã thoái hóa thành việc buôn bán bất lương chợ búa đáng xấu hổ. Các giao dịch hợp pháp nhân danh tôn giáo, giẫm đạp lên quyền của người nghèo, đã được giới chức trách đền thờ trong khuôn viên của ngôi đền, chấp thuận và khuyến khích. Chúa Giêsu trừng phạt những người buôn bán vì tội làm ô uế đền thờ, và phạt các nhà lãnh đạo tôn giáo vì đã làm suy giảm ý nghĩa của sự thờ phượng. Thật vậy, Thiên Chúa của sự tự do, Đấng đã đưa dân Israel thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, sẽ không chấp nhận sự thờ phượng sai lầm. Hơn nữa, đặc tính nhiệt thành của Thiên Chúa giải phóng và sự toàn vẹn của tình yêu giao ước của Ngài sẽ không dung thứ cho sự lạm dụng và bất công đối với người nghèo, đặc biệt khi chúng được thực hiện dưới chiêu bài tôn giáo. Nhưng Thiên Chúa từ bi, đầy lòng thương xót và yêu thương. Luôn trung thành và chân thật, Thiên Chúa toàn năng không ngoảnh mặt khỏi dân tội lỗi của Ngài. Ngài sai Con Ngài là Chúa Giêsu đến để tái lập giao ước đã bị phá vỡ và dạy họ sự thờ phượng đích thật. Trong một biểu hiện triệt để của tình yêu Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô cung cấp “sự thờ phượng đích thật” trên thập giá cứu độ.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Sự kiện thanh tẩy Đền thờ tác động thế nào đến tôi? Đâu là những yếu tố và lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống cá nhân của tôi cần được “thanh tẩy”? Sự “thờ phượng” có ý nghĩa gì đối với cá nhân tôi? Tôi có cố gắng dâng lên Thiên Chúa “sự thờ phượng đích thật” không?

–      Giống như nhà tiên tri Gioan, tôi có sẵn sàng nhận lấy cuộn giấy đã “mở” ra, ăn và thưởng nếm vị ngọt của nó, rồi cảm nhận vị chua trong dạ dày, rao truyền nội dung tiên tri của nó cho các dân tộc không? Tôi có sẵn sàng trở thành những tiên tri can đảm của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thanh tẩy đền thờ khỏi những kẻ buôn bán lạm dụng và tố cáo sự thờ phượng sai lầm. Xin thanh tẩy chúng con khỏi thói đạo đức giả và vụ lợi. Xin dạy chúng con ý nghĩa của sự thờ phượng đích thật. Chúng con không bao giờ có thể thực sự yêu thương và ca ngợi Chúa nếu chúng con tiếp tục bỏ mặc những người nghèo khổ và người bị gạt ra bên lề. Xin ban cho chúng con ơn biến đổi cuộc sống của chúng con trở thành “của lễ” đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

Nhà Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Bằng những hành động bác ái, được linh hoạt bởi tinh thần thờ phượng đích thật, tôi góp phần vào việc thanh tẩy và xây dựng lại “đền thờ” bị xúc phạm của Thiên Chúa, nơi những người đau khổ ngày nay là nạn nhân của tội ác, bạo lực, áp bức, bóc lột và bất công.

–      Tôi cố gắng học hỏi Lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện để có thể công bố sứ điệp cứu rỗi của Chúa, một cách hiệu quả hơn, cho những người xung quanh.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.