Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV-TN, 23-9-2022 Lc 9, 18-22  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài tiên báo cuộc khổ nạn và việc tôn vinh Ngài”

 

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần XXV-TN, 23-9-2022

Lc 9, 18-22

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài tiên báo cuộc khổ nạn và việc tôn vinh Ngài

1.LECTIO

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều”

Chúa Giêsu, được Phêrô nhìn nhận là “Đấng Mêsia của Thiên Chúa”, đã tự giới thiệu mình với các môn đệ như Người Tôi Tớ đau khổ. Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 9, 18-22), Chúa báo trước về cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị các trưởng lão, các thượng tế và các Luật sĩ từ chối. Ngài sẽ bị xử tử, nhưng ba ngày sau, sẽ sống lại. Mặc dù Chúa Giêsu nói đến sự đau khổ và cái chết, nhưng điều chiến thắng cuối cùng là quyền lực của sự sống. Có sự cứu chuộc trong sự tự hiến hoàn toàn của Ngài.

2.MEDITATIO
Việc Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài ảnh hưởng đến tôi như thế nào ? Tôi có thấy mối liên hệ mật thiết giữa cuộc khổ nạn tự hiến của Chúa Giêsu và sự tôn vinh Ngài không ?
Chúng ta đều tin vào Chúa Giêsu. Nhưng người thì hiểu Chúa theo cách này ; người thì hiểu Chúa theo cách khác. Ngày nay, Chúa Giêsu nào thông dụng hơn trong cách nghĩ của mọi người?
Tuyên truyền cản trở tôi thế nào trong việc gặp Chúa Giêsu ? Tôi phải làm gì để mình không bị lôi kéo bởi những lời tuyên truyền ? Điều gì ngày nay đang ngăn cản tôi nhìn nhận và đảm nhận kế hoạch của Chúa Giêsu ?
3.ORATIO

Lạy Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Cha vì Con yêu dấu của Cha, Người Tôi Tớ Đau Khổ. Xin ban cho chúng con ân sủng trở nên những môn đệ của Đc Kitô, được ghi dấu bằng sự tự hiến. Xin giúp chúng con tin cậy nơi Ngài, là Chủ của thời gian và lịch sử. Chúa đang kiểm soát quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng con sống trong “thời gian của Chúa”. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, …và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”

5.ACTIO
Thông qua những hành động bác ái cụ thể dành cho những người đang trải qua những nỗi sợ hãi và khó khăn, tôi muốn tham gia mật thiết vào định mệnh vượt qua của Chúa Giêsu, Vị Chúa tự hiến của chúng ta và là “Đấng Mêsia của Thiên Chúa”.
Tôi cố gắng trở nên “kiên nhẫn” hơn và học cách làm việc trong “thời gian của Chúa”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.