Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV-TN, 21-7-2023 Mt 12, 1-8 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là chủ ngày sa-bát”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần XV-TN, 21-7-2023

Mt 12, 1-8

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là chủ ngày sa-bát

1.LECTIO

“Con Người làm chủ ngày sa-bát”

Tin Mừng (Mt 12, 1-8) cho chúng ta biết rằng khi nhìn thấy các môn đệ của Chúa Giêsu bứt các bông lúa vào ngày Sa-bát để ăn, những người Pharisiêu đã cho đó là lỗi luật ngày Sa-bát. Theo họ, các môn đệ của Chúa đang thu hoạch mùa màng trong một ngày thánh và vi phạm luật nghỉ ngày Sa-bát. Nhưng sự bảo vệ mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài đã thể hiện lập trường thương xót của Chúa. Đối với Chúa, nhu cầu của con người thì ưu tiên hơn luật pháp. Con người thì quan trọng hơn việc tuân thủ pháp luật cách cứng nhắc. Trong trường hợp cần thiết tương xứng, luật do con người đặt ra có thể được bỏ qua cách chính đáng. Những người Pharisiêu đã sai lầm khi bảo vệ luật ngày Sa-bát bằng những điều cấm không cần thiết. Những người có luật của Thiên Chúa trong lòng mình, sẽ biết cách hành động với lòng thương xót, ngay cả trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu là người giải thích tối cao của Luật pháp, và Chúa giải thích luật bằng những từ ngữ, lời lẽ nhân đạo. Là Chủ của ngày Sa-bát, Chúa kêu gọi tình yêu kiên định, hơn là chủ nghĩa nghi thức hay hy lễ giả dối.

2.MEDITATIO
Tôi có thái độ nào đối với luật của Chúa ? Tôi sống theo chữ viết hay theo tinh thần của luật Chúa ? Tôi có đi theo lập trường thương xót của Chúa Giêsu là Chủ ngày Sa-bát không ? Tôi có để cho tinh thần tình yêu thấm vào việc tuân thủ luật Chúa và luật Hội Thánh không ?
Tôi đang gặp phải những xung đột nào trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, trong Hội Thánh ?
Đâu là những xung đột liên quan đến tập tục tôn giáo mà ngày nay, gây đau khổ cho con người, và là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh luận và bút chiến ? Đâu là hình ảnh của Thiên Chúa đằng sau những định kiến, những chuẩn mực và những cấm đoán này ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu thương xót, Chúa là Chủ của ngày Sa-bát. Những cách thế thương xót và lòng trung thành của Chúa truyền cảm hứng cho chúng con sống theo luật Thiên Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi lòng đạo đức giả, và dạy chúng con đi theo đường lối của Chúa. Như thế, Chúa là nguồn mạch của sự chữa lành. Xin giải phóng chúng con khỏi những yếu đuối, thiếu kiên định của chúng con, và xin hồi phục chúng con, cho có sức khỏe tốt. Chúa hằng sống sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Con Người làm chủ ngày sa-bát”

5.ACTIO
Tôi suy gẫm về ý nghĩa của luật pháp trong Hội Thánh. Tôi nhận thức ý nghĩa của luật đó và hành động theo tinh thần của pháp luật, chứ không phải theo chữ viết.
Bằng lời cầu nguyện, lời nói và hành động, tôi cổ võ, thúc đẩy sứ vụ chữa lành của Hội Thánh.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.