Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, 26-5-2023 Ga 21, 15-19 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài yêu cầu chúng ta chăm sóc chiên của Ngài…”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, 26-5-2023

Ga 21, 1519

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài yêu cầu chúng ta chăm sóc chiên của Ngài…

1.LECTIO

Hãy chăm sóc chiên của Thầy

Tin Mừng hôm nay (Ga 21, 15-19) mô tả bức chân dung đáng yêu của Phêrô, trong tư cách một môn đệ được hòa giải và một mục tử được Chúa Kitô chỉ định cho cộng đoàn. Bên bờ biển Tiberia, nơi trước đây Phêrô đã nhận được tiếng gọi của Chúa Giêsu : “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”, hôm nay Phêrô được ban cho một cơ hội để chuộc lại chính mình. Chúa phục sinh gợi lên cho Phêrô một cuộc cam kết ba lần về tình yêu, để hủy bỏ ba lần phản bội của Phêrô trong ‘giờ’ Chúa bị xét xử trước đây. Sự yếu đuối và thất bại của Phêrô, đã làm cho Phêrô trở nên thương cảm và khiêm tốn hơn, giờ đây (sự yếu đuối và thất bại đó) có thể được kết hợp tích cực vào toàn bộ định mệnh của Phêrô với tư cách là người theo Chúa Kitô và (kết hợp vào) sứ mệnh tông đồ của Phêrô với tư cách là chủ chăn của Giáo Hội. Chúa phục sinh, Đấng đã tìm kiếm tình yêu của Phêrô và tha thứ cho Phêrô, giờ đây yêu cầu Phêrô chăm sóc các chiên của Ngài, theo một cách thế gấp ba và với cường độ cao hơn. Không còn tin vào chính mình nhưng tin vào ân sủng của Thiên Chúa, Phêrô sẽ có thể theo Chúa Giêsu Kitô với tất cả mọi cách – ngay cả đến mức hiến dâng mạng sống của mình cho con chiên.

2.MEDITATIO
Nhìn vào bản thân và hỏi mình : “Đâu là lý do sâu xa nhất thúc đẩy tôi làm việc trong cộng đoàn : tình yêu, hay chỉ quan tâm đến ý tưởng ?
Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần. Mỗi lần Phêrô trả lời, đều cho thấy một sự căng thẳng gia tăng, một sự căng thẳng như muốn nói : “Con có thể làm gì để chứng tỏ cho Chúa nếu Chúa không tin con ?” Nhưng đây không phải là một cuộc trò chuyện tình cờ... Vậy, tôi có tính mạnh mẽ của Phêrô để đáp li Chúa Giêsu trong cuộc sống của tôi, hay chỉ là một sự tình cờ ?
Tôi có để cho mình được người khác ‘thắt lưng cho’ để phục vụ người khác không ? Tôi có đi đến nơi Chúa dẫn tôi tới không ? Thái độ của tôi là câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu : ‘Hãy theo Ta không ?
Cuộc sống của tôi là gì ? Nó không chỉ là sinh học ! Nó còn là lối sống, hành động và bản sắc xuất phát từ bản ngã, niềm tự hào và ý chí tự giác. Mặc dù vậy, có một điểm chung: Hiến dâng mạng sống mình là điểm chung cho tất cả. Tôi có biết ‘dẹp bỏ’ niềm kiêu hãnh, cái tôi, ý chí, ý muốn và lối sống…của tôi, để sống cho những người khác trong cộng đoàn của tôi, nhất là cho những người nhỏ bé, người nghèo khổ và người bị từ chối ? Việc dẹp bỏ này nằm trong một toàn thể, hoặc chỉ xảy ra, khi thuận tiện ?
3.ORATIO

 

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa sống lại từ cõi chết và hiện ra với thánh Phêrô bên bờ biển Tiberia, Chúa đã ủy thác cho thánh nhân chăm sóc đàn chiên của Chúa và nuôi dưỡng các chiên của Chúa. Chúng con xin hoàn toàn vâng theo nhiệm vụ mục tử mà Chúa đã trao cho thánh nhân, và thông qua thánh nhân, trao cho toàn thể Giáo Hội. Xin ban cho chúng con ân sủng biết chăm sóc cách yêu thương và dịu dàng đoàn chiên của Chúa, thậm chí đến mức hiến tế chính mình. Xin làm cho chúng con thành những chứng nhân trung thành về sự phục sinh của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Hãy chăm sóc chiên của Thầy

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các giám mục, linh mục, phó tế, v.v … những người trực tiếp tham gia vào tác vụ mục tử của Giáo Hội.
Trong bối cảnh văn hóa sự chết đang ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta, tôi nỗ lực cổ võ thông điệp sự sống và bắt chước Thánh Phaolô trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng về Chúa Kitô Phục Sinh.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.