Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, 27-5-2022 Ga 16, 20-23a “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài gánh chịu những đau đớn của việc khai sinh Nước Trời”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, 27-5-2022

Ga 16, 20-23a

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài nh chịu những đau đớn của việc khai sinh Nước Trời

1.LECTIO

Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được

Chúa Giêsu dùng hình ảnh người phụ nữ chuyển dạ để mô tả sự khai sinh vương quốc của Thiên Chúa. Người phụ nữ chuyển dạ ở trong cơn đau đớn, nhưng có sự dịu dàng và niềm vui khi con bà chào đời. Những “đau đớn của việc sinh con” là tượng trưng cho những đau khổ và thử thách của các môn đệ, khi họ tham dự vào cuộc khổ nạn và cái chết của Thầy Giêsu với tư cách là Cứu Chúa của thế gian. Sẽ có lo buồn và đau đớn, nhưng những điều này sẽ được thay thế bằng niềm vui to lớn từ sự phục sinh của Chúa. Tin Mừng về Chúa phục sinh giúp họ đặt để những thử thách và nghịch cảnh vào trong một viễn cảnh mới. Những “đau đớn của việc sinh con” là thành phần của quá trình vượt qua dẫn đến cuộc sống mới và niềm vui bất diệt. Trong Chúa Giêsu, suối nguồn của niềm vui, sự vui mừng có tiếng nói cuối cùng. Vượt Qua là một lời kêu gọi hãy vui mừng trong Chúa Phục sinh và hãy trở thành những nhà truyền giáo đem niềm vui đến cho thế giới đau khổ.

2.MEDITATIO  
Tôi có sẵn sàng trải nghiệm những cơn đau của việc khai sinh vương quốc cứu độ không ?
Tôi có sẵn sàng đón nhận niềm vui trong Chúa Phục sinh và sứ mệnh mà niềm vui đó đòi hỏi không ?
Trong những lúc khó khăn và khủng hoảng, tôi có tin tưởng vào sự bảo đảm của Chúa : “Đừng sợ… Ta ở với con!”
3.ORATIO  

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiện ra trong một thị kiến cho Thánh Phaolô, chiếc bình sành dễ vỡ. Chúa đã trấn an thánh nhân : “Đừng sợ vì Ta ở với con”. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự đảm bảo đầy yêu thương mà Chúa đã dành cho ‘chiếc bình được tuyển chọn này’. Khi chúng con trải nghiệm những cơn đau của việc khai sinh vương quốc của Chúa, xin cho chúng con cảm nhận chiến thắng của ân sủng của Chúa. Chúa là trung tâm cuộc sống của chúng con. Xin cho trái tim của chúng con hỉ hoan vui mừng trong Chúa. Chúng con thờ lạy và khen ngợi Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Lòng anh em sẽ vui mừng

5.ACTIO  
Tôi làm giảm bớt sự đau khổ và lo lắng của một người gần gũi với tôi, và tôi giúp người ấy trải nghiệm niềm vui của Tin Mừng.
Trong những lúc thử thách và khó khăn, tôi bám lấy những lời bảo đảm của Chúa: “Đừng sợ, Ta sẽ ở với con”.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.