Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh, 07-4-2023 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA Ga 18, 1-19, 42 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đổ máu mình vì chúng ta”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần Thánh, 074-2023

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Ga 18, 1-19, 42

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đổ máu mình vì chúng ta

1.LECTIO

Mọi sự đã hoàn tất

Nhờ sự đau khổ và sự vâng phục của Người Tôi Tớ Giavê Thiên Chúa, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành. Dưới ánh sáng của hình ảnh trong Cựu Ước về Người Tôi Tớ Đau khổ và (ánh sáng của) sự thực hiện đầy đủ hình ảnh đó trong Hy tế Vượt Qua của Chúa Giêsu, các môn đệ Đức Kitô coi đau khổ và hy sinh là sự tham gia mật thiết vào sứ mệnh và công việc cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu mời gọi các Kitô hữu đã được rửa tội, hãy uống chén đau khổ cứu chuộc và hãy dìm mình vào số phận vượt qua của Chúa. Sự thân mật sâu xa với Chúa Giêsu Kitô đòi hỏi sự quy phục của tình yêu hy sinh, đó là sự cao cả thực sự. Thật vậy, sự quy phục lớn nhất và sự đau khổ buốt xót nhất của Chúa Giêsu Kitô đã được hoàn tất trên thập giá cứu độ. Những ai muốn trở nên vĩ đại, phải sẵn sàng phục vụ không dè dặt theo cách thức của Chúa Giêsu, Người Tôi Tớ Đau Khổ của Giavê Thiên Chúa. Những ai muốn đi theo Vị Tôn Sư thần linh và thực hiện sứ mệnh cứu độ của Ngài, phải bước đi trên con đường hy sinh cứu chuộc đã được Ngài hoàn tất trên thập giá, suối nguồn vinh quang.

2.MEDITATIO
Trình thuật Cuộc Thương Khó của Chúa khơi lên trong tôi những cảm xúc gì ?
Việc Chúa Giêsu chủ động lãnh chịu Cuộc Thương Khó có ý nghĩa gì đối với tôi ?
Đâu là vai trò và ý nghĩa của đau khổ và hy sinh trong đời sống cá nhân của tôi, với tư cách là môn đệ của Đức Kitô ?
Tôi có thể thu lượm được những hiểu biết và ý nghĩa riêng tư nào từ “Bài ca về người Tôi Tớ đau khổ” ?
Việc cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ảnh hưởng đến cá nhân tôi như thế nào ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa là Cha, qua việc đổ máu ra vì chúng con, Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, đã thiết lập Mầu nhiệm Vượt Qua. Trong sự tốt lành của Cha, xin làm cho chúng con trở nên thánh thiện và xin bảo vệ chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho các vị tử đạo thời nay.
Bằng mọi cách có thể, tôi giúp đỡ những người đau khổ vì Đức Kitô và vì lợi ích của người khác.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.