Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, 06-5-2022 Ga 6, 52-59 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Thịt Ngài thật là Của Ăn và Máu Ngài thật là Của Uống”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, 065-2022

Ga 6, 52-59

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Thịt Ngài thật là Của Ăn và Máu Ngài thật là Của Uống

1.LECTIO

Thịt Tôi thật là Của Ăn và Máu Tôi thật là Của Uống”.

Chúng ta sắp kết thúc Bài giảng về Bánh Hằng Sống. Bây giờ bắt đầu phần luận chiến lớn nhất. Người Do Thái khép mình lại và khởi sự tranh luận về những lời tuyên bố của Chúa Giêsu.

Với con mắt của đức tin, thật dễ dàng nhận ra câu trả lời cho ‘CÁCH THẾ’ cứu độ và các hoạt động của phép lạ tình yêu, là Bí tích Thánh Thể. Từ cái nhìn của trái tim người tin, mọi thứ đều là có thể đối với Thiên Chúa. Thách đố chính trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 6, 52-59) là đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa và Con yêu dấu của Ngài, là Chúa Giêsu, Đấng ban sự sống bằng phương tiện Chúa chọn. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi ‘LÀM THẾ NÀO’ đầy hoài nghi của những người không tin, nhưng Chúa đưa ra những trình bày mạnh mẽ về bản thân Chúa và về sự hiện diện mới của Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Chúa cũng khẳng định sự cần thiết phải nuôi dưỡng bằng mình và máu của Ngài như thức ăn cho cuộc sống mới mà Chúa đến để ban phát cách dồi dào. Trong các hình Thánh Thể, Chúa là THỊT thực sự để ăn và là MÁU thực sự để uống. Nhờ phép lạ của tình yêu và sức mạnh của đức tin, bánh Thánh Thể trở thành hiện thực của thân xác được tôn vinh của Chúa Giêsu; rượu Thánh Thể trở thành hiện thực của dòng máu thần linh của Chúa Giêsu.

2.MEDITATIO
Tôi có để cho cuộc sống của tôi bị rối loạn và lừa gạt bởi câu hỏi ‘LÀM THẾ NÀO’ từ người không tin không ?
Liên quan đến mầu nhiệm Thánh Thể, có khi nào tôi đã phản ứng với sự hoài nghi và hỏi: “Làm thế nào ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?
Đâu là phản ứng của tôi đối với sự khẳng định triệt để của Chúa Giêsu về Thánh Thể : “Thịt Tôi thật là Của Ăn và Máu Tôi thật là Của Uống’ ?
Nhờ diễn từ về Bánh Hằng Sống, việc cử hành Thánh Thể đã có được một soi sáng rất mạnh và một sự đào sâu rất lớn. Vậy, điều này có làm sáng tỏ vai trò của Bí tích Thánh Thể trong cuộc sống của tôi không ?
Ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu là mệnh lệnh Chúa để lại. Tôi sống Bí tích Thánh Thể như thế nào trong cuộc sống của tôi ? Ngay cả khi tôi không thể đi lễ mỗi ngày hoặc mỗi Chúa Nhật, cuộc sống của tôi vẫn phải là Thánh Thể. Vậy, tôi làm thế nào để đạt được mục tiêu này ?
Chầu Thánh Thể là việc phổ biến ở nhiều giáo xứ, và rất được các Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, Bênêđictô XVI, và Phanxicô khuyến khích… “Ở nhiều nơi, việc chầu Thánh Thể cũng là một thực hành quan trọng hàng ngày và trở thành một nguồn thánh thiện vô tận” (Thông điệp Ecclesia De Eucharistia). Tôi có dành thời gian để ngồi và thậm chí là “Ở” với Chúa Thánh Thể khi tôi có thể không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, là sự thật vĩnh cửu, con tin Chúa thực sự hiện diện trong bánh và rượu. Chúa đang ở đây với thân xác, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa. Con nghe lời mời của Chúa : “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”, “Hãy cầm lấy mà ăn; này là Mình Thầy. Con tin, lạy Chúa là Chúa và là Chủ của con, nhưng con xin Chúa củng cố đức tin yếu kém của con.

Lạy Chúa, Chúa cam đoan với con rằng : “Ta là sự sống”, “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời”. Trong Bí tích Rửa Tội và Bí tích Hòa Giải, Chúa đã thông truyền cho con sự sống của Chúa. Giờ đây Chúa còn nuôi dưỡng con bằng cách trở nên của ăn cho con. Xin đón nhận tâm hồn con ; xin gỡ khỏi tâm hồn con những điều phù phiếm của thế gian. Với tất cả tâm hồn con, con yêu Chúa trên hết mọi sự, bởi vì Chúa là thiện hảo vô hạn và là hạnh phúc vĩnh cửu.

4.CONTEMPLATIO

Thịt Tôi thật là Của Ăn và Máu Tôi thật là Của Uống.

5.ACTIO

Trước khi lên rước lễ trong cử hành Tiệc Thánh Thể, tôi nhớ đến, với niềm xác tín, sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể và tôi thể hiện một hành vi đức tin.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.